Sessions i convocatòries

3 de desembre de 2012. Reunió grup mobilitat turística

2012 - 12

En la reunió celebrada el dia 3 de desembre de 2012, en la qual van participar representants municipals de mobilitat i de turisme i va comptar amb la presència de la segona tinent d'alcalde, es va presentar el Pla d'actuacions del Parc Güell i el seu entorn. La pressió que rep el Parc, motivada principalment per l'increment de visites turístiques i per les activitats associades no regulades (venda ambulant, estàtues humanes) justifiquen l'establiment d'una regulació que pretén evitar la degradació del patrimoni arquitectònic i natural del Parc i millorar la qualitat de vida dels veïns.

30 de novembre de 2012. Jornada de participació i reflexió: La bicicleta a Barcelona. La seguretat de la bicicleta en entorns urbans

2012 - 11

El 30 de novembre de 2012 es va celebrar a l'auditori de Barcelona Activa la jornada La seguretat de la bicicleta en entorns urbans, noves fites per a un horitzó de creixement sostenible. La jornada, que va comptar amb la participació de més de 200 persones, es va configurar com un espai de reflexió sobre dos grans àmbits: la seguretat jurídica de la bicicleta en els entorns urbans i el creixement de la Bicicleta a Barcelona. La sessió, organitzada per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, va comptar amb la participació de les entitats del sector.

30 d'octubre de 2012. Sessió Plenària

2012 - 10

La sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dimarts 30 d'octubre, representa el tret de sortida del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018. En la reunió es va explicar les fases per a la seva elaboració que s'inicia amb la diagnosi de la situació actual i la presentació d'objectius i escenaris. En la sessió es va presentar, també, el balanç del compliment del PMU vigent. A partir d'ara s'obre un procés de participació de les entitats i agents que formen el Pacte per la Mobilitat per abordar la següent fase que és la d'elaboració de les mesures i programes per aconseguir els objectius que s'estableixin.

1 d'octubre de 2012. Constitució de la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa Bus

2012 - 10

El dia 1 d'octubre de 2012 es va posar en marxa la primera fase de la Nova Xarxa Bus. El projecte té l'objectiu de millorar l'eficàcia de la xarxa ja que es pretén passar de la configuració actual, que és el resultat de l'evolució d'una acumulació de línies, a una planificació molt més racional. Quan estigui plenament implantada la nova xarxa tindrà uns beneficis clars: serà més fàcil d'utilitzar, els busos passaran amb més freqüència, els trajectes seran més ràpids i millorarà la connectivitat amb altres transports públics. Aquest mateix mes s'ha creat la comissió transversal dins del Pacte per la Mobilitat que permetrà, d'una banda fer el seguiment de les actuacions de la nova xarxa de bus i, de l'altra, donarà cobertura a una procés participatiu orientat a les futures fases d'implantació.

27 de juny de 2012. Reunió grup de treball bicicleta

2012 - 6

En la reunió, a banda d'analitzar els resultats del projecte European Cycling Challenge i de la Setmana de la Bicicleta 2012 es van recollir propostes per la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i es va abordar el tema dels tours turístics amb bicicleta per Barcelona.

19 de juny de 2012. Grup de treball del cotxe

2012 - 6

En la sessió es va informar de les millores viàries realitzades recentment i de les que estan previstes en un futur proper. Així mateix, es van presentar les mesures dutes a terme per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat i, també, els projectes europeus en què participa l'Ajuntament de Barcelona relacionats amb aquest tipus de vehicle.

13 de juny de 2012. Grup de treball de la mobilitat turística

2012 - 6

En la reunió es va fer el seguiment de l'actuació a l'entorn de la Sagrada Família, pel que fa a la regulació de la circulació i l'estacionament. A continuació es van apuntar les línies d'actuació del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 en l'àmbit de la mobilitat turística.

5 de juny de 2012. Grup de treball del Vianant

2012 - 6

En la sessió es va presentar el projecte dels Camins Escolars de Barcelona. El Camí Escolar, projecte que va néixer l'any 2000 i en el qual l'any 2012 participen 91 escoles, promou i facilita que els trajectes que els alumnes fan per anar a l'escola siguin segurs, de tal manera que el puguin fer sense l'acompanyament dels adults.

29 de maig de 2012. Grup de treball de transport públic

2012 - 5

En la reunió es va presentar la nova xarxa de bus i es van explicar els avantatges que suposarà en rapidesa, facilitat d'ús, proximitat, connectivitat i millora del servei. La nova xarxa estarà formada per 28 noves línies (17 verticals, 8 horitzontals i 3 diagonals).

16 de maig de 2012. Reunió grup de treball de la seguretat viària

2012 - 5

La seguretat viària té especial rellevància en les polítiques sectorials de mobilitat. En la sessió es van analitzar les dades d'accidentabilitat a la ciutat i es van presentar les actuacions de millora referides a infraestructures i a la gestió del trànsit.

2 de maig de 2012. Reunió grup de treball de la moto

2012 - 5

En la sessió es va presentar el document La moto elèctrica: desplegament de la infraestructura destinada a aquest vehicle i la relació de projectes en què participa l'Ajuntament de Barcelona. A més, es va informar del qüestionari que està ultimant la DGT, destinat als usuaris de la moto i, també, del nou apartat de la web de la moto, incorporat recentment a la web municipal de Mobilitat i Transport.

23 de maig de 2012. Grup de treball de logística i transports de mercaderies

2012 - 5

En la sessió es va fer una exposició de l'evolució de la distribució de mercaderies urbanes i es van apuntar els requisits necessaris per fer-ho adequadament. Així mateix, es van presentar diverses solucions implantades amb èxit a la ciutat.

10 d'abril de 2012. Sessió plenària 2012 del Pacte per la Mobilitat

2012 - 4

La sessió plenària es va celebrar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i va ser presidida per l'alcalde. Es la reunió es van exposar diverses mesures, implantades o previstes, de millora de la mobilitat i es van presentar les Dades bàsiques de Mobilitat 2011.

25 d’abril de 2012. Reunió grup de treball de la bicicleta

2012 - 4

En la sessió es va presentar el projecte European Cycling Challenge, el projecte de la xarxa ciclable del carrer Sicília , els itineraris per a bicicletes i continuïtat dels carrils bici a la plaça de les Glòries. Així mateix, es van proposar activitats per a la celebració de la Setmana de la Bicicleta.

21 de març de 2012. Informativa PAM a les entitats del plenari

2012 - 3

La reunió, a la qual van assistir representants de 24 entitats i organismes del Pacte per la Mobilitat es van presentar les línies estratègiques del PAM en relació amb la Mobilitat i la Seguretat Viària. Aquestes inclouen l'ordenació de la bicicleta a la ciutat, la implantació de la nova xarxa bus, la millora de la mobilitat turística i l'optimització de la distribució de mercaderies. Així mateix, s'informa de l'inici d'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2012-2018.

Pàgines