Sessions i convocatòries

25 de gener 2018. Seguretat Viària, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes

2018 - 1

En la sessió es va presentar el balanç d’accidentalitat del 2017, any que destaca per la davallada de víctimes mortals. Tanmateix el nombre de ferits greus ha repuntat. El cap de la Guàrdia Urbana va presentar les principals accions que s’impulsen per reduir la victimització a la ciutat. En la reunió es va tractar, també la valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017 i la proposta per a les edicions del  2018 i 2019 de fusionar la celebració amb la festa de la Mercè.

10 de gener de 2018. Grup de la Bicicleta

2018 - 1

En aquesta sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es varen tractar tres temes: la valoració de la Festa de la Bicicleta 2017 i com preparem l’edició de 2018, així com el nou servei de bicicleta pública i els nous carrils bici que s’estan construint. Els assistents varen plantejar moltes qüestions i es va donar resposta a totes elles.

12 de desembre de 2017. Sessió informativa subvencions 2018

2017 - 12

Per poder informar de la convocatòria general de subvencions es va realitzar una sessió en què van participar unes 80 persones vinculades amb el programes que conté la línia de subvencions d’Ecologia Urbana (drets dels animals, urbanisme, mediambient, mobilitat i patrimoni artístic i arquitectònic). Després de l’explicació del document adjunt es va obrir un torn de paraules per resoldre dubtes  i aclariments per a la presentació del projecte.

4 de desembre de 2017. Pla de Mobilitat Urbana

2017 - 12

En la sessió, oberta a tots els membres del Pacte, es  va tractar la diagnosi del vigent Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018. Es van analitzar els indicadors de seguiment i les principals fites que conté el Pla i posteriorment es van debatre  propostes diverses per a la definició del futur Pla, que tindrà vigència del 2019 al 2024.

30 de novembre de 2017. Zones de baixes emissions (ZBE)

2017 - 11

En la sessió es va informar de la regulació de les zones de baixes emissions i  dels efectes que tindran en la circulació a la ciutat segons l’etiqueta ambiental i el tipus de vehicle. A partir de l’1 de desembre de 2017 les restriccions  s’aplicaran els dies d’episodi de contaminació i al 2020 les restriccions seran permanents.

23 de novembre. Grup de Transport Públic

2017 - 11

En la reunió es va presentar el sistema tarifari i el finançament del transport públic i es van debatre les propostes de tarifes per al 2018, entre les quals destacen la de fidelització de l’usuari, la simplificació del sistema tarifari, la promoció de les targetes d’abonament per davant de les multiviatges, la potenciació de l’accés al transport públic a les persones amb dificultats econòmiques.
 

23 d’octubre de 2017. Grup mobilitat Turística

2017 - 10

En la sessió del 9 d’octubre es va presentar la versió  preliminar de l’Estratègia de Mobilitat Turística. En la sessió del dia 23 els assistents van debatre,  en grups i posteriorment en sessió conjunta, propostes diverses per a la seva valoració i  incorporació al document. S’adjunta l’acta, l’informe de retorn de la sessió, així com el resultat final de l’Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona, presentada com a mesura de govern.

16 d'octubre 2017. Sessió vehicle compartit

2017 - 10

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació,  es va explicar la diagnosi del vehicle compartit i l’experiència d’altres ciutats europees en aquest tema.

L’objectiu municipal és establir un marc regulador,  tenint en compte les potencialitats d’aquest mode de desplaçament però també els impactes negatius que poden generar.

9 d’octubre de 2017. Mobilitat turística

2017 - 10

En la reunió celebrada amb el grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat i membres del Consell de Turisme de Barcelona es va presentar la versió preliminar de l’Estratègia de Mobilitat Turística, que conté una diagnosi completa, la definició de l’objectiu i les línies estratègiques que persegueixen i 12 propostes d’actuació. 

Les propostes apuntades , que seran treballades amb profunditat, esmenades o completades, en la següent sessió d’aquest grup de treball, que es farà el dilluns 23 d’octubre.

13 de juliol de 2017. Sessió de Seguretat Viària, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes

2017 - 7

En la reunió es van tractar els objectius de seguretat viària, continguts al Pla de Seguretat Viària 2013-2018 i al Pla de Mobilitat Urbana del mateix període. També es van analitzar les dades de victimització i les mesures d’acció previstes per reduir la sinistralitat, prioritzant els col·lectius més vulnerables.

A continuació es va explicar breument la planificació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i del  Dia sense Cotxes que se celebrarà el mes de setembre.

5 de juliol de 2017. Grup de treball de Transport Públic

2017 - 7

La xarxa bus, en el context del Pla de Mobilitat Urbana, situa el transport públic com el mode prioritari dels vehicles a motor. En la sessió es va abordar la velocitat comercial i la regularitat del bus, que tenen una tendència decreixent contra la qual cal actuar. En aquest sentit es van explicar principals actuacions de millora:

  1. priorització semafòrica
  2. distribució de l’espai públic, pel que fa als carrils bus i les seves dimensions i els carrils multiús
  3. control de la indisciplina
  4.  millora de la senyalització
  5. ubicació i tipologia de les parades 

Es preveu introduir millores en les línies en què es detectin problemes més acusats, previ estudi de camp i acord amb TMB.

12 de juny de 2017. Superilles, omplim de vida el carrer? De la teoria a la pràctica

2017 - 6

En la sessió, oberta als membres de Barcelona+Sostenible i del Pacte per la Mobilitat, es va reflexionar sobre el model Superilla i la seva evolució des de diferents òptiques: política, tècnica i veïnal. 

6 de juny de 2017. Grup Logística i Distribució Urbana de Mercaderies

2017 - 6

En la reunió es va tractar la gestió i regulació de l’ÀreaDUM per trobar una solució estable i consensuada. Actualment s’està aplicant una regulació provisional que permet estacionar més de 30 minuts en determinades franges horàries a vehicles autoritzats.

L’objectiu és aconseguir una regulació eficaç i equitativa  que ofereixi un bon servei a la ciutat.

1 de juny de 2017. Pacte per la Mobilitat – Operadors de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

2017 - 6

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es va explicar la regulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.

Aquesta va ser aprovada definitivament  en el darrer plenari municipal  i s’incorporarà a l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles. En la reunió es va exposar el protocol que s’aplicarà per identificar i registrar aquests vehicles.  

9 de maig de 2017. Grup de Transport Públic

2017 - 5

Un cop presentada la proposta definitiva de xarxa bus al grup del Pacte s’han realitzat 17 reunions territorials als districtes d’informació i debat sobre la planificació del futur de la xarxa bus. Les  384 propostes que s’han presentat, ja sigui presencialment en les sessions o bé a través de la plataforma decidim.barcelona,  han estat valorades de tal manera que un 60% s’han estimat i el 40% s’han desestimat amb la justificació argumentativa corresponent. 

En la sessió del Pacte es van explicar els principals canvis que s’implantaran en la xarxa bus arran de les aportacions fetes.  La mesura de govern adjunta recull tota la informació.

16 de març de 2017. Grup de la Bicicleta

2017 - 3

En aquesta sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es varen tractar tres temes: La renovació del servei de bicicleta pública, la organització de la Festa de la Bicicleta i els nous carrils bici que es construiran a la ciutat. Els representnants de les entitats presents varen participar de forma activa, amb preguntes i suggeriments que van enriquir el debat.

31 de gener 2017. Sessió Plenària Pacte per la Mobilitat

2017 -

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta del Pacte, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va exposar la visió de la mobilitat entesa com a repte d’una política d’equitat.

A continuació Janet Sanz, tinenta d’alcaldia  d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, va abordar el nou model de ciutat que té per objectiu reduir els impactes negatius de la mobilitat. Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat, va tractar el balanç de mobilitat 2016 i les línies de treball del 2017 així com el seguiment del Pla de Mobilitat Urbana.

Finalment es va obrir un intens i participatiu torn de paraules. La sessió va comptar amb un centenar d’assistents  membres de les entitats del Pacte.

24 de gener 2017. Sessió del Grup de Transport Públic

2017 - 1

En la sessió es va presentar la definició de la xarxa bus,  que inclou les línies de la Nova Xarxa Bus, les convencionals o històriques i també  les de bus de barri, un cop valorades les propostes que el grup va fer en les dues sessions de treball realitzades el mes de juliol del 2016. 

La proposta resultant ha estat treballada i consensuada amb els Districtes i es presenta en les 14 sessions d’informació i debat que es fan als territoris de la ciutat amb entitats i veïns.

20 desembre 2016. Grup Transport Públic

2016 - 12

En la sessió es van explicar les novetats pel que fa als títols de transport del 2017: congelació del preu de totes les targetes,  previsió d’increment de la T-12 per als infants fins a 16 anys, creació d’una nova targeta de dos viatges per episodis ambientals i millores en els criteris d’accés a la targeta per a persones aturades.

Així mateix, es va analitzar la demanda i el finançament del sistema tarifari integrat i la comparativa de sistemes tarifaris de diferents ciutat europees.

24 de novembre 2016. Sessió de valoració de la Festa de la bicicleta, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i el Dia sense Cotxes

2016 - 11

En la sessió es va fer  la valoració de la Bicicletada i Festa de la Bici realitzada el mes de juny i també de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes, celebrats el mes de setembre. Així mateix es van presentar algunes propostes per a l’edició de l’any vinent (dates, format, etc.). Els participants van fer moltes aportacions que seran valorades per poder-les incorporar en el disseny futur.  Es va reiterar la petició que es facin accions realistes (pe. vinculades amb l’etiquetatge dels vehicles) i que es fomenti que les actuacions tinguin àmbit metropolità.