Sessions i convocatòries

2 de maig de 2012. Reunió grup de treball de la moto

2012 - 5

En la sessió es va presentar el document La moto elèctrica: desplegament de la infraestructura destinada a aquest vehicle i la relació de projectes en què participa l'Ajuntament de Barcelona. A més, es va informar del qüestionari que està ultimant la DGT, destinat als usuaris de la moto i, també, del nou apartat de la web de la moto, incorporat recentment a la web municipal de Mobilitat i Transport.

23 de maig de 2012. Grup de treball de logística i transports de mercaderies

2012 - 5

En la sessió es va fer una exposició de l'evolució de la distribució de mercaderies urbanes i es van apuntar els requisits necessaris per fer-ho adequadament. Així mateix, es van presentar diverses solucions implantades amb èxit a la ciutat.

10 d'abril de 2012. Sessió plenària 2012 del Pacte per la Mobilitat

2012 - 4

La sessió plenària es va celebrar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i va ser presidida per l'alcalde. Es la reunió es van exposar diverses mesures, implantades o previstes, de millora de la mobilitat i es van presentar les Dades bàsiques de Mobilitat 2011.

25 d’abril de 2012. Reunió grup de treball de la bicicleta

2012 - 4

En la sessió es va presentar el projecte European Cycling Challenge, el projecte de la xarxa ciclable del carrer Sicília , els itineraris per a bicicletes i continuïtat dels carrils bici a la plaça de les Glòries. Així mateix, es van proposar activitats per a la celebració de la Setmana de la Bicicleta.

21 de març de 2012. Informativa PAM a les entitats del plenari

2012 - 3

La reunió, a la qual van assistir representants de 24 entitats i organismes del Pacte per la Mobilitat es van presentar les línies estratègiques del PAM en relació amb la Mobilitat i la Seguretat Viària. Aquestes inclouen l'ordenació de la bicicleta a la ciutat, la implantació de la nova xarxa bus, la millora de la mobilitat turística i l'optimització de la distribució de mercaderies. Així mateix, s'informa de l'inici d'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2012-2018.

Pàgines