Sessions i convocatòries

3 de juliol de 2013. Comissió de seguiment de la Nova Xarxa Bus

2013 - 7

El dia 3 de juliol de 2013 es va reunir de nou la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa Bus, presidida pel regidor de Mobilitat, Eduard Freixedes, per continuar avaluant la implantació de la nova xarxa bus i informar de les properes accions previstes per a finals de 2013. En aquesta sessió van intervenir l'Adrià Gomila, director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i Marta Labata, directora d'Operacions de TMB. Entre altres aspectes van exposar els resultats de l'estudi dels índex de satisfacció dels clients amb la nova xarxa de bus de Barcelona. També van explicar les característiques i afectacions de les properes 5 línies de la nova xarxa de bus que entraran en funcionament el mes de novembre.

2 de juliol de 2013. Sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat

2013 - 7

El Pla de Mobilitat Urbana, que s'ha presentat al Saló de Cent, integra les 108 propostes presentades per les diferents entitats del sector. Una seixantena d'aquestes han participat en la sessió plenària amb aportacions dels diferents àmbits implicats. L'elaboració del nou PMU consta de tres fases de treball: diagnosi, part propositiva i avaluació ambiental.

En la sessió plenària també s'han presentat les dades de mobilitat del 2012 i presentat el vídeo "DO THE RIGHT MIX" Triem la millor combinació per moure'ns.

18 d'abril de 2013. Grup de treball de la Bicicleta

2013 - 4

En la sessió del grup de la Bicicleta, celebrada el 18 d'abril de 2013, es van presentar les actuacions realitzades i les que es faran properament relacionades amb la infraestructura ciclista. Les millores formen part del Pla de Foment de la Bicicleta presentat el mes de juliol de 2012. Així mateix, es van establir les bases per a l'organització de la Setmana de la Bicicleta 2013, celebració que comptarà amb la col·laboració de les entitats del grup. En la reunió es va tractar també el posicionament municipal davant la proposta del nou Reglament general de circulació de la Dirección General de Tráfico (DGT) i es va informar de la renovació de la web municipal de la bicicleta.

12 de febrer de 2013. Comissió de seguiment de la Nova Xarxa Bus

2013 - 2

El dia 12 de febrer de 2013 es va reunir la Comissió de seguiment de la Nova Xarxa Bus, presidida pel regidor de Mobilitat, Eduard Freixedes, per analitzar els resultats de la nova xarxa bus, de la qual el mes d'octubre de l'any 2012 es van implantar les cinc primeres línies. En la sessió, el director general de Bus, Jaume Tintoré, va aportar dades sobre la regularitat de pas i la velocitat de pas de cadascuna de les cinc línies. Així mateix va explicar les millores infraestructurals, semafòriques i operacionals aplicades i també les que s'han previst per en un futur pròxim per millorar el funcionament de la nova xarxa, de la qual es va fer una valoració positiva.

6 de febrer de 2013. Grup de treball de la distribució urbana de mercaderies (DUM)

2013 - 2

En la sessió del grup de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 6 de febrer de 2013, es va tractar de l'evolució de la distribució urbana de mercaderies en els darrers anys a la ciutat de Barcelona i de les mesures que s'estant aplicant per reduir el seu impacte a la ciutat. A més, es va explicar l'experiència de la plataforma logística del projecte europeu Straighsol que s'implementa a l'Hospitalet del Llobregat. També es va debatre sobre les DUM analitzant la distribució urbana de mercaderies en el marc del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat i els possibles escenaris de futur de la mobilitat a Barcelona proposats en aquest PMU.

5 de febrer de 2013. Grup de treball de la mobilitat turística

2013 - 2

En la reunió del grup de la mobilitat turística del Pacte per la Mobilitat celebrada el dia 5 de febrer de 2013 es va analitzar la mobilitat arran de l'aplicació, el mes de juny de 2012, de la nova regulació de circulació i estacionament a l'entorn de la Sagrada Família. Tot i que la valoració municipal és positiva pel que fa a la utilització de les zones d'estacionament i a la seguretat dels turistes en les operacions d'encotxament i desencotxament, es van apuntar diverses mesures correctores i ajustaments, que seran estudiats oportunament. Així mateix, en la sessió es va tractar el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 en l'àmbit de la mobilitat turística.

31 de gener de 2013. Grup de treball del vianant i la seguretat viària

2013 - 1

En la sessió del grup del Vianant i la Seguretat Viària del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 31 de gener de 2013, es va tractar de l'evolució de l'accidentalitat del darrer any 2012 i de les mesures que s'estant aplicant per reduir-la. A més, es va tractar de la diagnosi de la mobilitat a Barcelona i especificament com afecta a la mobilitat a peu, en respecte a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat. També es van explicar els possibles escenaris de futur de la mobilitat a Barcelona proposats en aquest PMU. En tots els escenaris plantejats, la mobilitat a peu pren un protagonisme major que en l'actualitat.

24 de gener de 2013. Grup de treball del transport públic

2013 - 1

En la sessió del grup del transport públic del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 24 de gener de 2013, es va tractar la diagnosi dels diferents modes de transport públic i, també, els possibles escenaris de futur del transport públic a Barcelona per a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU). En tots els escenaris plantejats, el transport públic té un pes determinant. En la reunió es van exposar els principis inspiradors de la Nova Xarxa Bus i l'estat actual de la seva implementació.

23 de gener de 2013. Grup de treball del cotxe

2013 - 1

En la sessió del grup del cotxe celebrada el 23 de gener de 2013 es va tractar l'evolució de la mobilitat elèctrica a la ciutat. La diagnosi del PMU posa de manifest, a través de diversos indicadors, que el pes del vehicle privat a la ciutat ha disminuit notablement els darrers anys: parc total de turismes, nombre de desplaçaments fets, places d'estacionament en calçada, etc.

17 de gener de 2013. Grup de treball de la Bicicleta

2013 - 1

En la sessió celebrada el dia 17 de gener de 2013 es va fer un seguiment del Pla de Foment de la Bicicleta. Es va tractar i informar de la creació de nous carrils bici, de la millora dels existents, de les mesures de xoc a implantar a les cruïlles on es produeixen més accidents, de l'ampliació del nombre d'aparcaments per a bicicletes i, finalment, de la senyalització específica de les zones 30 com a espai idoni per a aquest mode de transport. D'altra banda el Pla de Mobilitat Urbana va generar un ric i intens debat a partir de les conclusions de la diagnosi. El nombre de desplaçament en bicicletes és el que més ha crescut en el període 2007-2011 (36,7% d'increment) tot i que representa un 1,5% dels desplaçaments totals de la ciutat. Els accidents amb una bicicleta implicada representen un 3% del total.

14 de gener de 2013. Grup de treball de la Moto

2013 - 1

En la sessió del grup de treball del Pacte per la Mobilitat del dia 14 de gener de 2013, es van presentar dades de l'evolució de la moto elèctrica a la ciutat i es va tractar principalment el Pla de Mobilitat Urbana. Les conclusions del diagnòstic del Pla referides a la moto són: 1) A la ciutat hi ha censades 295.733 motos, les quals representen un 30,3% del parc de vehicles. 2) Entre els anys 2007-2011 el nombre de motos ha crescut un 6,1% i el de turismes ha disminuït un 4,1%. 3) En aquest període el nombre de desplaçaments en vehicle privat ha disminuit un 9,5%. La moto ha disminuit en un 1,8%. 4)Els desplaçaments en moto representen un 4,5% del total, però els accidents amb una moto implicada representen un 35,6% del total. No obstant això en el període 2007-2011 el nombre d'accidents amb una moto implicada ha baixat un 20,1%. Les propostes del Pla de Mobilitat Urbana. han d'abordar mesures per reduir l'accidentalitat d'aquest mode de transport, per potenciar la moto elèctrica i per reduir l'estacionament de motos en voreres on no estigui permès.

11 de desembre de 2012. Reunió grup de la bicicleta

2012 - 12

El dia 11 de desembre de 2012 es va reunir el grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat. En la sessió es va debatre de quina manera han de circular les bicicletes pels diferents tipus d'espais públics: àrees de vianants, zones de prioritat invertida, calçades i voreres. En la reunió es va evidenciar la necessitat d'establir una regulació el més objectiva possible que millori la convivència dels ciclistes amb els vianants i amb els conductors de vehicles a motor. Les aportacions dels representants de les entitats vinculades a la bicicleta seran valorades adequadament en la modificació de l'article 14 de l'Ordenança de circulació, referida a les bicicletes. Així mateix, en la sessió es va explicar el Pla de Foment de la bicicleta a Barcelona i les noves intervencions d'infraestructura ciclista.

3 de desembre de 2012. Reunió grup mobilitat turística

2012 - 12

En la reunió celebrada el dia 3 de desembre de 2012, en la qual van participar representants municipals de mobilitat i de turisme i va comptar amb la presència de la segona tinent d'alcalde, es va presentar el Pla d'actuacions del Parc Güell i el seu entorn. La pressió que rep el Parc, motivada principalment per l'increment de visites turístiques i per les activitats associades no regulades (venda ambulant, estàtues humanes) justifiquen l'establiment d'una regulació que pretén evitar la degradació del patrimoni arquitectònic i natural del Parc i millorar la qualitat de vida dels veïns.

30 de novembre de 2012. Jornada de participació i reflexió: La bicicleta a Barcelona. La seguretat de la bicicleta en entorns urbans

2012 - 11

El 30 de novembre de 2012 es va celebrar a l'auditori de Barcelona Activa la jornada La seguretat de la bicicleta en entorns urbans, noves fites per a un horitzó de creixement sostenible. La jornada, que va comptar amb la participació de més de 200 persones, es va configurar com un espai de reflexió sobre dos grans àmbits: la seguretat jurídica de la bicicleta en els entorns urbans i el creixement de la Bicicleta a Barcelona. La sessió, organitzada per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, va comptar amb la participació de les entitats del sector.

30 d'octubre de 2012. Sessió Plenària

2012 - 10

La sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dimarts 30 d'octubre, representa el tret de sortida del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018. En la reunió es va explicar les fases per a la seva elaboració que s'inicia amb la diagnosi de la situació actual i la presentació d'objectius i escenaris. En la sessió es va presentar, també, el balanç del compliment del PMU vigent. A partir d'ara s'obre un procés de participació de les entitats i agents que formen el Pacte per la Mobilitat per abordar la següent fase que és la d'elaboració de les mesures i programes per aconseguir els objectius que s'estableixin.

1 d'octubre de 2012. Constitució de la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa Bus

2012 - 10

El dia 1 d'octubre de 2012 es va posar en marxa la primera fase de la Nova Xarxa Bus. El projecte té l'objectiu de millorar l'eficàcia de la xarxa ja que es pretén passar de la configuració actual, que és el resultat de l'evolució d'una acumulació de línies, a una planificació molt més racional. Quan estigui plenament implantada la nova xarxa tindrà uns beneficis clars: serà més fàcil d'utilitzar, els busos passaran amb més freqüència, els trajectes seran més ràpids i millorarà la connectivitat amb altres transports públics. Aquest mateix mes s'ha creat la comissió transversal dins del Pacte per la Mobilitat que permetrà, d'una banda fer el seguiment de les actuacions de la nova xarxa de bus i, de l'altra, donarà cobertura a una procés participatiu orientat a les futures fases d'implantació.

27 de juny de 2012. Reunió grup de treball bicicleta

2012 - 6

En la reunió, a banda d'analitzar els resultats del projecte European Cycling Challenge i de la Setmana de la Bicicleta 2012 es van recollir propostes per la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i es va abordar el tema dels tours turístics amb bicicleta per Barcelona.

19 de juny de 2012. Grup de treball del cotxe

2012 - 6

En la sessió es va informar de les millores viàries realitzades recentment i de les que estan previstes en un futur proper. Així mateix, es van presentar les mesures dutes a terme per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat i, també, els projectes europeus en què participa l'Ajuntament de Barcelona relacionats amb aquest tipus de vehicle.

13 de juny de 2012. Grup de treball de la mobilitat turística

2012 - 6

En la reunió es va fer el seguiment de l'actuació a l'entorn de la Sagrada Família, pel que fa a la regulació de la circulació i l'estacionament. A continuació es van apuntar les línies d'actuació del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 en l'àmbit de la mobilitat turística.

5 de juny de 2012. Grup de treball del Vianant

2012 - 6

En la sessió es va presentar el projecte dels Camins Escolars de Barcelona. El Camí Escolar, projecte que va néixer l'any 2000 i en el qual l'any 2012 participen 91 escoles, promou i facilita que els trajectes que els alumnes fan per anar a l'escola siguin segurs, de tal manera que el puguin fer sense l'acompanyament dels adults.