Sessions i convocatòries

3 de febrer de 2015. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2015 - 2

En la sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2015 es va tractar el funcionament i resultats dels primers mesos de l'ÀreaDUM del passeig de Gràcia regulada amb una aplicació gratuïta que elimina el disc horari habitual utilitzat pels vehicles que fan càrrega i descàrrega. Així mateix, es va exposar el seguiment fet de la prova pilot de la microplataforma de mercaderies i es van plantejar la definició i disseny operatiu de la infraestructura i gestió de les microplataformes, amb l'objectiu d'estendre el seu ús.

Finalment, es va presentar la formació en Seguretat Viària Laboral que la Guàrdia Urbana de Barcelona està desenvolupant amb un gran nombre d'empreses que operen a la ciutat.

7 de novembre de 2014. Grup de la Bicicleta

2014 - 11

En la sessió celebrada el 7 de novembre de 2014 del Grup de la Bicicleta es van presentar diverses alternatives de segregació del nou carril bici de l'av. Diagonal i es va consensuar amb els assistents la solució consistent en instal·lar un piló vermell a l'inici de cada tram de carrer i peces de cautxú segregadores. Es va tractar, també, la proposta de text de circulació de bicicicletes, i les modificacions que comporta respecte la norma actual, recollida primordialment a l'article 14 de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles. Finalment es va acordar un canvi en el model de treball de programació de les activitats de promoció de la bicicleta (Setmana de la Bicicleta i altres).

14 d'octubre de 2014. Grups Moto i Seguretat Viària

2014 - 10

En la sessió celebrada el 14 d'octubre de 2014 amb els representants dels grups de la Moto i de la Seguretat Viària es van presentar les primeres línies del Pla de Seguretat Viària per a Motos i es va sol·licitar la col·laboració dels assistents, quan a les propostes de mesures a incorporar. El Pla comportarà, entre altres accions, la presentació d'una Declaració Institucional al Plenari Municipal, l'impuls d'un Acord Ciutadà per una Barcelona sense accidents de motos i altres mesures de sensibilització, de control, de millora infraestructural i correctives.

24 de juliol de 2014. Grup de de Mobilitat Turística

2014 - 7

En la reunió del grup de Mobilitat Turística del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 24 de juliol, es va presentar la diagnosi del Pla de Mobilitat Turística que conté la definició de perfils dels visitants de la ciutat, l'anàlisi dels serveis específics de mobilitat turística i l'accessibilitat als punts d'interès turístic i, finalment, el resultat de la sistematització de les aportacions rebudes. La valoració dels visitants de la ciutat posa de manifest que Barcelona és puntuada com a primera ciutat de l'Estat en termes de competitivitat turística i que els aspectes susceptibles de millora més destacats són el soroll i la contaminació sonora. Així mateix, en la sessió es va tractar la reordenació d'autocars prevista per a Ciutat Vella.

17 de juliol de 2014. Grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

2014 - 7

En la reunió del grup de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 17 de juliol, es van tractar i debatre les conclusions preliminars de la prova pilot de Microdistribució de Mercaderies duta a terme als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La valoració de l'èxit de la prova es fonamenta en la vinculació positiva al respecte i la sostenibilitat ambiental, a l'increment paulatí del volum de mercaderies gestionat i al creixement d'operadors amb què s'ha treballat. Així mateix, es va explicar el protocol d'autorització de descàrrega nocturna i B:SM va presentar el nou sistema d'accés a les zones de càrrega i descàrrega (CD) que entrarà en funcionament com a prova pilota al passeig de Gràcia el mes de novembre i que s'estendrà a tota l'àrea DUM a partir de febrer-març del 2015. La nova regulació millora la gestió de les zones de CD substituïnt l'actual disc horari per tecnologia smartphones i afavoreix l'ús adequat de la CD i de l'espai públic.

16 de juliol de 2014. Grups de Seguretat Viària i Vianants

2014 - 7

En la sessió dels grups de Seguretat Viària i de Vianants, celebrada el dia 16 de juliol es va tractar el Pla Local de Seguretat Viària i la modificació de l'objectiu del Pla que es concreta en la reducció del 30% el nombre de víctimes mortals i del 20% de víctimes greus per accidents de trànsit en el període 2013-2018. La modificació és fruit de la revisió feta en consideració a les aportacions dels membres del Pacte per la Mobilitat. Així mateix es van explicar les intervencions realitzades a la ciutat per millorar la seguretat viària.

10 de juliol de 2014. Grups de vehicle privat: cotxe i moto

2014 - 7

En la sessió del dia 10 de juliol realitzada amb els grups del cotxe i de la moto es van tractar les actuacions recents vinculades amb la circulació de vehicles a motor: la creació de guals per a motos en diferents indrets de la ciutat, les afectacions en el volum de trànsit generades per les principals obres que s'estan realitzant a l'espai viari i, finalment, la implantació del control d'accessos a la ronda de Litoral, que permet gestionar les incidències a la ronda i reprogramar la semaforització en superfície de l'entorn dels accessos i sortides si es necessari.

27 de maig, 2 i 17 de juny, 9 de juliol de 2014. Grup de treball de la Bicicleta

2014 - 5

Els dies 27 de maig i 17 de juny es va reunir el Grup de la Bici del Pacte per la Mobilitat. En les sessions es va analitzar i debatre la proposta de modificació de l'Ordenança de circulació en l'articulat referit a les bicicletes, es van incorporar al text els suggeriments que es van acordar de manera consensuada, i es va presentar la prova pilot del Bicing elèctric que entrarà en funcionament abans d'acabar l'any. A més, el dia 2 de juny es va celebrar, amb les entitats implicades, una reunió per tractar exclusivament l'afectació de l'ordenança als tours culturals i turístics en bicicleta. El dia 9 de juliol es va realitzar una nova sessió del grup, en què es va tractar amb detall la proposta de noves infraestructures ciclistes: l'eix ciclable entre Tres Torres i el Guinardó i els carrils bici de Zona Franca i de la Gran Via.

2 d'abril de 2014. Grup de treball de la Bicicleta

2014 - 4

En la sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat, celebrada el dia 2 d'abril de 2014 es va plantejar l'organització de la Setmana de la Bicicleta 2014 i es va explicar el detall de les inversions destinades a la millora de la infraestructura per a les bicicletes (nous carrils, millora dels existents i nous ancoratges d'aparcaments). Així mateix, es va presentar el projecte de modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles en relació a les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal. El procés participatiu sobre els carrils bici de Les Corts i la implicació de BCN en el projecte European Cycling Challange, van posar fi a la sessió, que va comptar amb una elevada participació.

5 de març de 2014. Sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat

2014 - 3

En la sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el 5 de març de 2014, es va presentar el document final del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), resultat del treball conjunt de l'Administració i i de entitats que han participat en el procés participatiu dut a terme el darrer any i mig. En la sessió es va explicar l'escenari del PMU amb superilles i la projecció que aquest model té en el trànsit, el repartiment modal de desplaçaments i la qualitat de l'aire. Així mateix, en la sessió, presidida per l'alcalde, es van presentar les Dades Bàsiques de Mobilitat de l'any 2013.

22 de gener de 2014. Grup de treball de la distribució urbana de mercaderies (DUM)

2014 - 1

El dia 22 de gener es va celebrar una reunió extraordinària amb els representants del Pacte del grup de Logística i Transport per analitzar exhaustivament les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 (PMU) referides a la distribució urbana de mercaderies. En la mateixa sessió es va visitar la prova pilot de microdistribució de mercaderies situada al passeig de Lluis Companys (tocant al passeig Pujades) que pretén reduir el trànsit a les zones més cèntriques de la ciutat i aconseguir una distribució comercial més sostenible, àgil i ordenada a través d'un sistema alternatiu de repartiment amb tricicles assistits.

9, 11, 18 i 19 de desembre de 2013. Reunions de desenvolupament de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018

2013 - 12

Els dies 9, 11, 18 i 19 de desembre es van celebrar, amb una gran participació de les entitats del Pacte per la Mobilitat, les reunions de desenvolupament de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018. En cada sessió es van presentar les mesures concretes d'una línia estratègica del PMU: mobilitat sostenible, mobilitat segura, mobilitat equitativa i mobilitat eficient i es van recollir les propostes i suggeriments sorgides en el debat posterior. En la sessió de mobilitat segura es va presentar el Pla Local de Seguretat Viària 2013-2018, que es desprèn del PMU, que té com a objectiu general reduir durant aquest període un 20% les víctimes greus i mortals d'accidents de trànsit.

19 de setembre de 2013. Grup de treball de la Bicicleta

2013 - 9

En aquesta reunió es va fer seguiment de les inversions municipals de l'any 2013 en infraestructura ciclista, s'explicà la integració del web de la bicicleta al portal de Mobilitat i transports i s'informà sobre l'aprovació inicial al Consell Metropolità de l'AMB de la modificació d'un article del reglament del transport per tal que les bicicletes plegables degudament plegades es puguin pujar als autobusos.

3 de juliol de 2013. Comissió de seguiment de la Nova Xarxa Bus

2013 - 7

El dia 3 de juliol de 2013 es va reunir de nou la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa Bus, presidida pel regidor de Mobilitat, Eduard Freixedes, per continuar avaluant la implantació de la nova xarxa bus i informar de les properes accions previstes per a finals de 2013. En aquesta sessió van intervenir l'Adrià Gomila, director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i Marta Labata, directora d'Operacions de TMB. Entre altres aspectes van exposar els resultats de l'estudi dels índex de satisfacció dels clients amb la nova xarxa de bus de Barcelona. També van explicar les característiques i afectacions de les properes 5 línies de la nova xarxa de bus que entraran en funcionament el mes de novembre.

2 de juliol de 2013. Sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat

2013 - 7

El Pla de Mobilitat Urbana, que s'ha presentat al Saló de Cent, integra les 108 propostes presentades per les diferents entitats del sector. Una seixantena d'aquestes han participat en la sessió plenària amb aportacions dels diferents àmbits implicats. L'elaboració del nou PMU consta de tres fases de treball: diagnosi, part propositiva i avaluació ambiental.

En la sessió plenària també s'han presentat les dades de mobilitat del 2012 i presentat el vídeo "DO THE RIGHT MIX" Triem la millor combinació per moure'ns.

18 d'abril de 2013. Grup de treball de la Bicicleta

2013 - 4

En la sessió del grup de la Bicicleta, celebrada el 18 d'abril de 2013, es van presentar les actuacions realitzades i les que es faran properament relacionades amb la infraestructura ciclista. Les millores formen part del Pla de Foment de la Bicicleta presentat el mes de juliol de 2012. Així mateix, es van establir les bases per a l'organització de la Setmana de la Bicicleta 2013, celebració que comptarà amb la col·laboració de les entitats del grup. En la reunió es va tractar també el posicionament municipal davant la proposta del nou Reglament general de circulació de la Dirección General de Tráfico (DGT) i es va informar de la renovació de la web municipal de la bicicleta.

12 de febrer de 2013. Comissió de seguiment de la Nova Xarxa Bus

2013 - 2

El dia 12 de febrer de 2013 es va reunir la Comissió de seguiment de la Nova Xarxa Bus, presidida pel regidor de Mobilitat, Eduard Freixedes, per analitzar els resultats de la nova xarxa bus, de la qual el mes d'octubre de l'any 2012 es van implantar les cinc primeres línies. En la sessió, el director general de Bus, Jaume Tintoré, va aportar dades sobre la regularitat de pas i la velocitat de pas de cadascuna de les cinc línies. Així mateix va explicar les millores infraestructurals, semafòriques i operacionals aplicades i també les que s'han previst per en un futur pròxim per millorar el funcionament de la nova xarxa, de la qual es va fer una valoració positiva.

6 de febrer de 2013. Grup de treball de la distribució urbana de mercaderies (DUM)

2013 - 2

En la sessió del grup de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 6 de febrer de 2013, es va tractar de l'evolució de la distribució urbana de mercaderies en els darrers anys a la ciutat de Barcelona i de les mesures que s'estant aplicant per reduir el seu impacte a la ciutat. A més, es va explicar l'experiència de la plataforma logística del projecte europeu Straighsol que s'implementa a l'Hospitalet del Llobregat. També es va debatre sobre les DUM analitzant la distribució urbana de mercaderies en el marc del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat i els possibles escenaris de futur de la mobilitat a Barcelona proposats en aquest PMU.

5 de febrer de 2013. Grup de treball de la mobilitat turística

2013 - 2

En la reunió del grup de la mobilitat turística del Pacte per la Mobilitat celebrada el dia 5 de febrer de 2013 es va analitzar la mobilitat arran de l'aplicació, el mes de juny de 2012, de la nova regulació de circulació i estacionament a l'entorn de la Sagrada Família. Tot i que la valoració municipal és positiva pel que fa a la utilització de les zones d'estacionament i a la seguretat dels turistes en les operacions d'encotxament i desencotxament, es van apuntar diverses mesures correctores i ajustaments, que seran estudiats oportunament. Així mateix, en la sessió es va tractar el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 en l'àmbit de la mobilitat turística.

31 de gener de 2013. Grup de treball del vianant i la seguretat viària

2013 - 1

En la sessió del grup del Vianant i la Seguretat Viària del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 31 de gener de 2013, es va tractar de l'evolució de l'accidentalitat del darrer any 2012 i de les mesures que s'estant aplicant per reduir-la. A més, es va tractar de la diagnosi de la mobilitat a Barcelona i especificament com afecta a la mobilitat a peu, en respecte a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat. També es van explicar els possibles escenaris de futur de la mobilitat a Barcelona proposats en aquest PMU. En tots els escenaris plantejats, la mobilitat a peu pren un protagonisme major que en l'actualitat.