Sessions i convocatòries

6 de juny de 2017. Grup Logística i Distribució Urbana de Mercaderies

2017 - 6

En la reunió es va tractar la gestió i regulació de l’ÀreaDUM per trobar una solució estable i consensuada. Actualment s’està aplicant una regulació provisional que permet estacionar més de 30 minuts en determinades franges horàries a vehicles autoritzats.

L’objectiu és aconseguir una regulació eficaç i equitativa  que ofereixi un bon servei a la ciutat.

1 de juny de 2017. Pacte per la Mobilitat – Operadors de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

2017 - 6

En la sessió, que va comptar amb una elevada participació, es va explicar la regulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.

Aquesta va ser aprovada definitivament  en el darrer plenari municipal  i s’incorporarà a l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles. En la reunió es va exposar el protocol que s’aplicarà per identificar i registrar aquests vehicles.  

9 de maig de 2017. Grup de Transport Públic

2017 - 5

Un cop presentada la proposta definitiva de xarxa bus al grup del Pacte s’han realitzat 17 reunions territorials als districtes d’informació i debat sobre la planificació del futur de la xarxa bus. Les  384 propostes que s’han presentat, ja sigui presencialment en les sessions o bé a través de la plataforma decidim.barcelona,  han estat valorades de tal manera que un 60% s’han estimat i el 40% s’han desestimat amb la justificació argumentativa corresponent. 

En la sessió del Pacte es van explicar els principals canvis que s’implantaran en la xarxa bus arran de les aportacions fetes.  La mesura de govern adjunta recull tota la informació.

16 de març de 2017. Grup de la Bicicleta

2017 - 3

En aquesta sessió del grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat de Barcelona es varen tractar tres temes: La renovació del servei de bicicleta pública, la organització de la Festa de la Bicicleta i els nous carrils bici que es construiran a la ciutat. Els representnants de les entitats presents varen participar de forma activa, amb preguntes i suggeriments que van enriquir el debat.

31 de gener 2017. Sessió Plenària Pacte per la Mobilitat

2017 -

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat celebrada al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta del Pacte, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, va exposar la visió de la mobilitat entesa com a repte d’una política d’equitat.

A continuació Janet Sanz, tinenta d’alcaldia  d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, va abordar el nou model de ciutat que té per objectiu reduir els impactes negatius de la mobilitat. Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat, va tractar el balanç de mobilitat 2016 i les línies de treball del 2017 així com el seguiment del Pla de Mobilitat Urbana.

Finalment es va obrir un intens i participatiu torn de paraules. La sessió va comptar amb un centenar d’assistents  membres de les entitats del Pacte.

24 de gener 2017. Sessió del Grup de Transport Públic

2017 - 1

En la sessió es va presentar la definició de la xarxa bus,  que inclou les línies de la Nova Xarxa Bus, les convencionals o històriques i també  les de bus de barri, un cop valorades les propostes que el grup va fer en les dues sessions de treball realitzades el mes de juliol del 2016. 

La proposta resultant ha estat treballada i consensuada amb els Districtes i es presenta en les 14 sessions d’informació i debat que es fan als territoris de la ciutat amb entitats i veïns.

20 desembre 2016. Grup Transport Públic

2016 - 12

En la sessió es van explicar les novetats pel que fa als títols de transport del 2017: congelació del preu de totes les targetes,  previsió d’increment de la T-12 per als infants fins a 16 anys, creació d’una nova targeta de dos viatges per episodis ambientals i millores en els criteris d’accés a la targeta per a persones aturades.

Així mateix, es va analitzar la demanda i el finançament del sistema tarifari integrat i la comparativa de sistemes tarifaris de diferents ciutat europees.

24 de novembre 2016. Sessió de valoració de la Festa de la bicicleta, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i el Dia sense Cotxes

2016 - 11

En la sessió es va fer  la valoració de la Bicicletada i Festa de la Bici realitzada el mes de juny i també de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i Dia sense Cotxes, celebrats el mes de setembre. Així mateix es van presentar algunes propostes per a l’edició de l’any vinent (dates, format, etc.). Els participants van fer moltes aportacions que seran valorades per poder-les incorporar en el disseny futur.  Es va reiterar la petició que es facin accions realistes (pe. vinculades amb l’etiquetatge dels vehicles) i que es fomenti que les actuacions tinguin àmbit metropolità.  

 

9 de novembre de 2016. Sessió de vehicle de mobilitat (VMP) personal i cicles de més de dues rodes

2016 - 11

En la sessió del Pacte per la Mobilitat, a la qual van assistir els operadors de VMP i associacions i veïns de Ciutat Vella, es va presentar la proposta de regulació d’aquests vehicles, així com els estudis previs realitzats per analitzar la situació actual. Es va informar dels criteris de circulació i la tipologia de vehicle que podra circular per cada via ( vorera, carril bici, plataforma única, zona 30 i calçada.

2 de novembre de 2016. Sessió modificació ordenances

2016 - 11

En la sessió del dia 2 de novembre es va tractar la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals pel que fa a l’estacionament (zones verdes, blaves i estacionament d’autocars) i, també, la proposta de modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles en el que es refereix al trànsit de vehicles pesants i de mercaderies perilloses.  

29 de setembre de 2016. Grup de Transport públic

2016 - 9

En la sessió es va tractar la política de tarifes del transport públic i es van abordar diferents  elements de reflexió de cara a les tarifes de l’any vinent:  manteniment de les targetes de tarificació social, congelació dels títols de transport més utilitzats i foment dels  títols de corones externes per fomentar l’ús en els desplaçaments de connexió.

Així mateix, es va consensuar la necessitat d’aconseguir una major inversió de l’Estat destinat al transport públic.  

21 de juliol 2016. Grup de treball de Transport Públic

2016 - 7

La reunió del 21 de juliol complementava la realitzada el dia 14 del mateix mes. En el treball de grups els participants  van analitzar, amb l’ajuda dels plànols de la NxBus i de la xarxa convencional, els recorreguts de les línies i la cobertura de servei als diferents barris de la ciutat.  Posteriorment es van exposar les aportacions de cada grup.

14 de juliol 2016. Grup de treball de Transport Públic

2016 - 7

En la sessió es va presentar el model final de la xarxa Bus, formada per les 11  línies que completaran la  Nova Xarxa Bus, les línies convencionals i les línies de barri.  Així mateix, es va fer un balanç de l’anterior fase d’implantació.

Cal destacar que després de cada fase augmenta el nombre de viatgers de bus sense que s’incrementi el nombre de línies.

4 de juliol de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 7

En la sessió es van  explicar els objectius del  servei Bicing i  la seva evolució pel que fa a nombre d’estacions, d’ancoratges, d’abonats, d’usos, de km recorreguts i d’accions destacades de millora del servei. A continuació es van detallar les característiques dels abonats i de l’ús del Bicing, així com  l’evolució de les tarifes.

El debat posterior es va centrar en la cobertura territorial i l’electrificació, el sistema tarifari i el patrocini.

30 de juny de 2016. “Omplim de vida els carrers de Barcelona”. Programa Superilles.

2016 - 6

El dia 30 de juny es va realitzar una sessió conjunta, destinada als membres del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Xarxa BCN + Sostenible  i Pacte per la Mobilitat, per treballar el Programa Superilles.

La jornada  es va dividir en tres parts: una primera de presentació del model i el programa Superilles (on es van explicar els tipus de via i nodes, així com els criteris i paràmetres), una segona de treball dels criteris i paràmetres distribuïts per àmbits: Vianants i Bicicleta, Transport Públic, Verd i Biodiversitat, Espai Públic (total 4 grups); i una tercera part breu on es van posar en comú les conclusions de cada grups de treball.

21 de juny de 2016. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016

2016 - 6

En la sessió es va explicar  la iniciativa de celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016, que com ja es habitual, contindrà entre altres activitats les que proposin els membres del Pacte.  Així mateix es va presentar la proposta de Dia sense Cotxes. Es faran actuacions de mobilitat sostenible i segura amb els objectius de prioritzar els modes de transport públic, individual compartit  i bicicleta i es  generaran carrils bus i bici per millorar les condicions i la connexió. 

 

L’altra línia actuació serà omplir de vida el carrers, amb la implantació d’una Superilla temporal al districte de Sant Martí i talls de trànsit amb complicitat social. 

15 de juny de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 6

En la sessió es va fer una valoració de la Festa de la Bicicletada i de la bicicletada popular i es va abordar el Manual de disseny de carrils bici.

En cada apartat es va presentar les qüestions més destacades i es van valorar les  aportacions que els membres del grup van presentar per escrit abans de la sessió.

8 de juny de 2016. Grup de Logística i Distribució Urbana de Mercaderies

2016 - 6

En la sessió es va tractar la flexibilització del temps d’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega. Arran de la supressió dels permisos de què disposaven alguns gremis per estacionar més de 30 minuts a l’ÀreaDUM s’han valorat  les propostes i s’ha acordat una solució temporal, fins a final d’any.

Paral·lelament cal estudiar la solució definitiva que permeti conciliar les necessitats del sector de mercaderies  amb la promoció de la màxima  rotació d’estacionament d’aquestes places.

30 de maig de 2016. Grup de la bicicleta

2016 - 5

En la reunió es va tractar únicament la Festa de la Bicicleta i la bicicletada popular que es faran el dia 12 de juny. Es comenten i debat les següents qüestions: horari i itinerari de la bicicletada, activitats de la Festa, detalls logítics i pla de comunicació previst.

19 de maig de 2016. Grup de treball de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes

2016 - 5

En la sessió, convocada amb els membres del Pacte per la Mobilitat i les empreses de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes  que operen a la ciutat, es va presentar el full de ruta per a la regulació de la circulació d’aquests vehicles. 

L’objectiu es donar solució als problemes detectats en l’àmbit de la convivència, cens i inspecció de vehicles, normativa de circulació, establiment de rutes, etc. Atesa l’elevada incidència d’aquests vehicles a Ciutat Vella, també hi van assistir algunes entitats d’aquest territori. La sessió va comptar amb una elevada participació.