Presentació

La mobilitat constitueix un factor clau per al desenvolupament urbà. La mobilitat és un fet habitual a la vida quotidiana, i el dia a dia no es pot entendre sense els milions de desplaçaments que es fan a peu, en bicicleta, en transport públic col·lectiu o en vehicle privat a motor, a banda dels viatges dels vehicles comercials.

No obstant, en una ciutat com Barcelona, és imprescindible una mobilitat sostenible i segura per a tothom que repercuteixi en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

L'Ajuntament de Barcelona aposta per un model de mobilitat que, tal i com determina el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, ofereixi alternatives que permetin recuperar la ciutat com a espai públic urbà de qualitat, mitjançant l’increment dels desplaçaments sostenibles, segurs, equitatius i eficients, com és a peu, en bicicleta i en transport públic.

Un dels principals objectius del Pla és la reducció de la presència del vehicle privat, que actualment ocupa el 60% de l'espai públic. Cada dia a Barcelona i a la seva àrea metropolitana hi ha milers de desplaçaments amb vehicles motoritzats (un 44% del trànsit procedeix de vehicles que entren a la ciutat i un 15% de desplaçaments interns) que són la principal causa de la contaminació de l’aire, mitjançant els gasos que expulsen, i representen un problema de salut pública.

Barcelona camina per impulsar les energies alternatives en els vehicles, reduir l'ús del vehicle privat de motor, introduir noves tecnologies de gestió de la mobilitat o facilitar el transvasament cap als modes més eficients, amb l'objectiu de seguir actuant per millorar la qualitat ambiental de Barcelona.

En aquest sentit, les mesures que s'estan aplicant a bona part de la ciutat són la pacificació del trànsit, l'increment de zones 30 i d'àrees de vianants i la implantació de les superilles, estratègies per aconseguir que la mobilitat a la ciutat sigui més convivencial, tranquil·la i saludable, sense que hi hagi perjudici de l'ús del vehicle privat a motor per als desplaçaments necessaris.

La pacificació de vies, amb un major pes dels desplaçaments en transport públic, en bicicleta i a peu, respon a un model de mobilitat sostenible, saludable i baix en carboni que té com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, així com crear un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana.