Funcionament

La dinàmica del Pacte es fonamenta, en la seva qualitat d’espai de debat i consens, en la participació activa de les associacions i entitats que el composen.

Per això el treball s’organitza de manera flexible, amb la constitució de grups de treballs oberts a tots els membres, que tracten temes com la seguretat viària, la logística i distribució de mercaderies, el foment de l’ús de la bicicleta, l’impuls del transport públic, etc.

Cada any es realitza, com a mínim una sessió plenària presidida per l’Alcaldia, en què es fa un balanç periòdic de la mobilitat.