Actualitat

23/10/2017

Millores al servei d’informació telefònica Bicing

Bicicleta pública. El número de telèfon d’incidències i averies seguirà sent el 900 31 55 31, de tarifació totalment gratuïta.

Carril bici av Rio de Janeiro (fase 1)
23/10/2017

Obert el primer tram del carril bici en calçada de l'av Rio de Janeiro

Infraestructura. Millores a la xarxa ciclista de Nou Barris. Obert el primer tram de l'eix ciclista de l'av Rio de Janeiro.

23/10/2017

Sant Andreu reurbanitzarà la plaça Trinitat per fer-la més amable per als vianants

Pla de barris. El projecte preveu reduir el trànsit rodat, ampliar les dimensions de la plaça i que aquesta arribi fins a les façanes que la delimiten. Tindrà un cost de més d'1,2 milions d'euros.

Parc de Joan Miró
22/10/2017

La futura plaça del parc de Joan Miró serà un espai de reunió ciutadana

Urbanisme. La reurbanització de la superfície del parc s’afegeix als treballs per construir el nou centre tècnic i logístic dels serveis de neteja de l’Esquerra de l’Eixample.

20/10/2017

Implantació de nous carrils bus, pavimentacions i neteja de túnels viaris

Obres. Aquest mes d'octubre diversos districtes realitzen treballs per a l'adaptació de la Nova Xarxa de Bus, entre altres actuacions.

20/10/2017

Obres a les escales de Pla de Fornells

Implicaran talls de trànsit els dies 23 d’octubre i 3 de novembre

20/10/2017

Reubicació del semàfor del pas de Sota Muralla

Obres. A partir del proper 24 d’octubre, es duran a terme l’ampliació i reubicació de l’actual pas de vianants existent al pas de Sota Muralla.

20/10/2017

Punts informatius itinerants sobre la qualitat de l'aire i la nova Zona de Baixes Emisions

Els punts estaran presents del 23 al 27 d'octubre als barris d'Hostafrancs, Sants, la Dreta de l'Eixample, Fort Pienc i la Sagrada Família. Progressivament, i fins a finals d'any, visitarà la resta de districtes de la ciutat.

18/10/2017

Nous carrils bici, més a prop i més ben connectats

Mobilitat. Barcelona té 172 quilòmetres d’infraestructura ciclista construïda o en execució que funcionarà al 100% a finals d’any.

18/10/2017

Pavimentació dels carrers de Sant Martí de Porres i Alt de Pedrell

Les obres es desenvoluparan del 23 al 29 d’octubre

Pàgines