Vint empreses d'innovació en la recta final del Challenge Barcelona-Nova York

Mobilitat. Els finalistes del repte s’han donat a conèixer durant l’Smart City Expo World Congress (SCEWC) a l’estand de Nova York. Hi ha 10 finalistes pel repte de cada ciutat.

Entre els deu finalistes del repte específic de Barcelona hi ha tres iniciatives de la capital catalana i tres d’Estats Units, mentre que la resta són empreses d’arreu del món. Els guanyadors es coneixeran al desembre i el premi inclou una prova pilot a la ciutat.

Avui s’ha donat a conèixer, en el marc de l’Smart City Expo World Congress (SCEWC), els vint finalistes del Challenge Barcelona-Nova York, deu per cada un dels reptes d’ambdues ciutats, per facilitar la mobilitat urbana a persones amb discapacitat visual, tres dels quals son startups de Barcelona.

El repte ha estat creat conjuntament per The New York City Departament of Transportation (NYCDOT), i per part de l’Ajuntament de Barcelona per Barcelona Activa, l’àrea de Mobilitat, l’Institut Municipal d’Informàtica i l’Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat, per buscar solucions tecnològiques que ajudin a aquest col·lectiu a orientar-se i moure’s amb confiança i seguretat en els seus desplaçaments en el entorn urbà.

El repte a la ciutat de Barcelona era pels carrers en plataforma única que dificulten el guiatge i la sensació de seguretat de les persones amb discapacitat visual.

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal i el Director d’Innovació de New York City, Jeff Merrit, han donat a conèixer les vint empreses que han quedat finalistes d’aquest repte conjunt d’abast internacional on s’han presentat, en total, cinquanta-una empreses i stratups amb un total de seixanta-vuit solucions tecnològiques, trenta-cinc d’elles pel repte barceloní.

Segons Mercedes Vidal, es tracta d’un repte conjunt per “trobar solucions tecnològiques per ampliar la seguretat viària als carrers en plataforma única, per garantir que hi convisquin persones grans, nens, persones amb cadires rodes o amb discapacitat visual”.

Entre els deu finalistes del repte específic de Barcelona hi ha tres empreses barcelonines i tres dels Estats Units i la resta d’altres països d’arreu del món, fet que constata el compliment de l’objectiu compartit, també amb fira de Barcelona, de compartir solucions innovadores urbanes que permetin dinamitzar i internacionalitzar l’ecosistema emprenedor.

Els guanyadors es coneixeran al desembre. El premi de repte de Barcelona consisteix en realitzar un pilot a la ciutat i una dotació econòmica de 40.000 euros.

Totes les solucions presentades per les empreses son solucions clarament innovadores i intensives en tecnologia. Algunes d’elles inclouen l’assistència personal remota mitjançant eines tecnològiques, la utilització de cinturons vibracionals que orienten en relació als punts cardinals, o fins i tot la utilització d’aplicacions de realitat augmentada per oferir una visió funcional.

Les solucions s’han desenvolupat tenint en compte la configuració de l’espai públic en quant a voreres, punts d’encreuament i passos de vianants; la navegació, el guiatge i l’experiència d’utilització, la comunicació entre l’entorn, la tecnologia i la persona, accessibilitat i usabilitat de la tecnologia, entre d’altres.

“La visió zero en seguretat viària passa per la pacificació de les vies, però també per l’ús de tecnologies, algunes de les quals ja existeixen, però que ara es provaran in situ, en una intersecció real i amb elements que hi interactuen”, ha afegit Vidal

Els carrers de plataforma única a Barcelona

La problemàtica específica que es volia afrontar amb aquest repte de Barcelona és la dels carrers en plataforma única existents a la ciutat, plantejat d’acord amb l’Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat.

Aquest són carrers urbanitzats a un sol nivell i poden ser amb calçada diferenciada o directament amb una única superfície o paviment. Son carrers en el que la velocitat de circulació està limitada a 10 o 20 km/h i que donat que manquen de vorera segregada vertical amb bordó, fet que ajuda a les persones amb mobilitat reduïda, dificulten el guiatge i la sensació de seguretat de les persones amb discapacitat visual.

La localització específica on testar aquesta solució o sistema de guiatge és el conjunt de carrers que es troben a l’interior del perímetre del districte de Gràcia: Gran de Gràcia, Torrent de l’Olla, Nil Fabra i Astúries.