Una Via Augusta més segura i amable per als vianants

Obres. S'hi han dut a terme importants intervencions durant l'estiu.

La Via Augusta, entre Travessera de Gràcia i Diagonal, s’ha convertit aquest estiu en una via més humana, segura i amable per als vianants arran de les intervencions que s’hi han dut a terme durant l’agost.

Importants millores en el paviment de la rambla central, així com l’adopció de mesures concretes per a la regulació i restricció de l’aparcament de motos, han servit per alliberar la rambla central de motos i destinar-la a espai d’esbarjo i passeig per als vianants.

També, a la rambla central, s’hi ha instal·lat nou mobiliari urbà, més còmode que el que hi havia, per convertir-la en un espai més adequat per a la relaxació i el descans. I alhora, s’hi han eixamplat els escocells perquè els arbres creixin saludables i contribueixin, així, a la millora ambiental.

A la calçada de la banda Llobregat, s’ha renovat el paviment amb asfalt sonoreductor per disminuir la contaminació acústica, i s’hi ha incorporat un carril bus, amb les millores que comporta per als usuaris del transport públic i per als vianants. A la mateixa calçada, s’han reconvertit places de pàrquing per a cotxes en places per a motos, amb l’objectiu d’evitar que les motos estacionin a la rambla central.

Així mateix, s’ha implantat una nova plataforma a la parada de bus de sota del carrer Conde de Salvatierra per fer més accessible el transport públic i millorar el pas de vianants per la vorera.

Aquestes millores s’han portat a terme amb el consens del veïnat d’aquest tram de carrer. El passat mes de maig, representants dels Districtes de Sarrià- Sant Gervasi i de Gràcia, es van reunir amb aquests veïns i veïnes per tractar sobre la millora urbana del tram entre Travessera de Gràcia i Diagonal. En la reunió el veïnat i l’Ajuntament van acordar, conjuntament, com abordar les intervencions necessàries i quines havien de ser les prioritats.

A continuació detallem les actuacions concretes portades a terme:

  • Renovació de l’asfalt a la rambla central per reparar les deficiències que presentava el paviment.
  • Instal·lació de nou mobiliari ergonòmic a la rambla central.
  • Instal·lació d’escocells més grans, per als arbres de la rambla, amb l’objecte de millorar-ne la qualitat de vida.
  • Instal·lació de senyals de prohibit aparcar motos als dos primers trams de la rambla central, propers a Travessera de Gràcia; i d’uns altres per indicar que poden aparcar als dos últims trams, els més propers a la Diagonal.
  • Renovació de l’asfalt a la banda Llobregat per reduir la contaminació acústica amb la incorporació d’un carril bus.
  • Reconversió de places de pàrquing per a cotxes a pàrquing per a motos, a la calçada de la banda Llobregat, per evitar que les motos aparquin a la rambla.
  • Implantació d’una nova plataforma a la parada de bus de sota del carrer Conde de Salvatierra per fer més accessible el transport públic i millorar el pas de vianants per la vorera.
  • Creació de noves places de pàrquing per a motos abans i després de la nova plataforma.