Treballs previs per regular la mobilitat compartida

Mobilitat. La��any 2018 sa��elaborarA� una proposta normativa que permeti potenciar els beneficis dels cotxes, les motos i les bicicletes multiusuari, i reduir-ne els impactes negatius.

La proposta normativa s'elaborarA� l'any vinent amb l'objectiu d'aprofitar el seu model de mobilitat sostenible i regular de quina manera i en quina mesura poden ocupar l'espai pA?blic.

La nova norma es treballarA� a partir d’un estudi previ del Govern municipal que analitza la situaciA? de la mobilitat multiusuari a la ciutat i ofereix una diagnosi que n’inclou els beneficis i les febleses.

L’estudi de l’Ajuntament conclou que els serveis de mobilitat multiusuari permeten disminuir la contaminaciA? atmosfA?rica i acA?stica perquA? es redueix el parc de vehicles, fomenten l’A?s del transport pA?blic, ajuden a optimitzar els desplaA�aments i faciliten la gestiA? de l’aparcament. TambA� suposa per als usuaris un estalvi en el cost del manteniment i l’amortitzaciA? del vehicle privat.

D’altra banda, entre els efectes negatius destaca l’ocupaciA?A�excessiva de l’espai pA?blic i la dificultat de rotaciA? que suposa per a l’aparcament. La regulaciA? treballarA� per minimitzar aquests efectes i garantir una explotaciA? dels serveis segura i estable.

Actualment, operen a la ciutat quinze empreses que ofereixen serveis de cotxe multiusuari (carsharing), moto multiusuari (motosharing) o bicicleta multiusuari (bikesharing). Es tracta d’una modalitat que aprofiten sobretot els veA?ns i les veA?nes de 26 a 35 anys, que sA?n usuaris habituals del transport pA?blic i que viuen en A�rees ben connectades.