Treballs previs per regular la mobilitat compartida

Mobilitat. L’any 2018 s’elaborarà una proposta normativa que permeti potenciar els beneficis dels cotxes, les motos i les bicicletes multiusuari, i reduir-ne els impactes negatius.

La proposta normativa s'elaborarà l'any vinent amb l'objectiu d'aprofitar el seu model de mobilitat sostenible i regular de quina manera i en quina mesura poden ocupar l'espai públic.

La nova norma es treballarà a partir d’un estudi previ del Govern municipal que analitza la situació de la mobilitat multiusuari a la ciutat i ofereix una diagnosi que n’inclou els beneficis i les febleses.

L’estudi de l’Ajuntament conclou que els serveis de mobilitat multiusuari permeten disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica perquè es redueix el parc de vehicles, fomenten l’ús del transport públic, ajuden a optimitzar els desplaçaments i faciliten la gestió de l’aparcament. També suposa per als usuaris un estalvi en el cost del manteniment i l’amortització del vehicle privat.

D’altra banda, entre els efectes negatius destaca l’ocupació excessiva de l’espai públic i la dificultat de rotació que suposa per a l’aparcament. La regulació treballarà per minimitzar aquests efectes i garantir una explotació dels serveis segura i estable.

Actualment, operen a la ciutat quinze empreses que ofereixen serveis de cotxe multiusuari (carsharing), moto multiusuari (motosharing) o bicicleta multiusuari (bikesharing). Es tracta d’una modalitat que aprofiten sobretot els veïns i les veïnes de 26 a 35 anys, que són usuaris habituals del transport públic i que viuen en àrees ben connectades.