S'urbanitzen com a zona de vianants tres passatges del barri del Besòs i el Maresme

S'eliminaran les barreres i millorarà l’accessibilitat, la il•luminació i el paisatge al passatge Foret i als carrers Auger i Jubany

 

S’hi eliminaran les barreres arquitectòniques i millorarà la il·luminació al passatge Foret i als carrers Auger i Jubany

L’Ajuntament de Barcelona urbanitzarà tres passatges del barri del Besòs i el Maresme per millorar l’espai públic, eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha actualment i per reparar el paviment que es troba en mal estat.

Es tracta del passatge Foret i dels carrers Auger i Jubany, tres espais urbans que connecten la rambla Prim amb el carrer del Maresme, i que es convertiran, amb la reforma, en nous espais amb prioritat per als vianants.

La renovació de la recollida de les aigües pluvials
 i del clavegueram resoldrà una de
 les demandes llargament esperada pel veïnat

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu i està en fase d’exposició pública i de licitació de l’obra, cosa que implica que les obres es podran dur a terme a partir de la primavera (la previsió és que es puguin posar en marxa al mes de maig, i s’allargaran uns 9 mesos). Es preveu que aquest projecte suposarà una inversió d’uns 1,8 milions d’euros.

 

_______________INTERVENCIONS INCLOSES_______________

– la urbanització dels tres passatges amb plataforma única, que comporta l’eliminació de les voreres actuals, i per tant, de les barreres arquitectòniques
– la plantació d’elements vegetals
– la retirada de les lluminàries de les façanes
– el soterrament de les línies aèries, que contribuirà en gran mesura a millorar el paisatge urbà d’aquests carrers
– la intervenció per millorar la recollida de les aigües pluvials, i la renovació del clavegueram, una de les demandes llargament reclamada pel veïnat

La plataforma única en aquests carrers no implica la impossibilitat d’accedir amb vehicle a aquests carrers. De fet, en el cas de vehicles de seguretat, emergències o puntualment per als veïns per poder baixar del cotxe, es podrà accedir als carrers ja que es deixarà un pas central amb les mides reglamentàries i normatives establertes per a vehicles de bombers. Aquest pas central quedarà definit amb un canvi de format de les peces de formigó que s’utilitzaran, diferents per a les zones laterals (per on passaran preferentment les persones).

En tot cas, la reforma comportarà la desaparició dels vehicles aparcats en cordó. Els espais, on actualment hi ha capacitat per a 31 vehicles, quedaran alliberats i de fet s’hi incorporaran les columnes de l’enllumenat que estaran situades a tots dos costats.

El districte de Sant Martí està estudiant optimitzar l’espai d’aparcament existent al carrer del Maresme -costat Llobregat- actualment en cordó, per tal de permetre l’estacionament en semi bateria, de manera que les places que es perdrien als passatges es podrien guanyar en aquest altre entorn, que es troba molt proper. L’estacionament en aquesta zona en semi bateria s’habilitarà només per a turismes per no obstruir la visibilitat del carrer.

Els passatges quedaran més ben connectats amb la rambla Prim perquè en els punts de trobada de tots dos carrers s’instal·laran rampes adaptades i escales, i s’ampliarà la vorera de la Rambla Prim.