S'inicien les obres de connexió de la Sagrera amb el Guinardó amb carril bici

Infraestructura. S'inicien les obres per implantar el carril bici al carrer Olesa i connectar-lo amb el carril bici del carrer de Garcilaso.

L’actuació que consisteix en la implantació d’un carril bicicleta bidireccional al carrer Olesa entre el passeig Maragall i el carrer Garcilaso, i al carrer Garcilaso entre el carrer Olesa i l'av Meridiana.

Al carrer Olesa la secció actual és de dos carrils de circulació i aparcament als dos costats. La secció definitiva serà de carril bici, carril de servei i dos carrils de circulació. El carrer Garcilaso ja està pavimentat i pintat amb la secció definitiva que és un carril de parada terminal de bus, un carril de 3,20 m d’ample pel pas del bus, i carril bici del que ja està pintada la línia exterior.

L’inici d’aquest tram al carrer Olesa connecta amb el carril bici existent a Teodoro Llorente al costat mar. El canvi de costat es fa en el mateix creuament de passeig Maragall, amb una fase semafòrica exclusiva.

Hi ha planificades feines de semaforització de les cruïlles, encara que no caldrà fer rases per creuaments fora de l’ample del carril bici. També caldrà traslladar 4 estacions de bicing.

Es programa l’actuació entre els dies 21 de novembre i 22 de desembre de 2017, amb la següent planificació:

  • Del 21 de novembre al 5 de desembre: treballs de semaforització dins l’àmbit del carril bici i ocupant només l’espai necessari.
  • 1 de desembre: presenyalització d’ambdós costats d’aparcament.
  • Dia 13 de desembre: pavimentació i pintura del carril bici. Les Catifes es pintaran en horari nocturn.
  • Dies 14 al 21 de desembre: treballs de senyalització horitzontal i vertical i col·locació de peces separadores i acabats.
  • Dia 22 de desembre: visita amb GU Obres i Mobilitat.

El calendari de les obres planificades pot ser replantejat per la direcció d’obra i el servei de planificació de la Direcció de Mobilitat. Podeu estar al cas l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i/o seguint el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.