S'inicia la implantació del nou carril bici del passeig Josep Carner

Infraestructura. Comença la implantació d’un nou carril bici bidireccional al passeig de Josep Carner entre la plaça de les Drassanes i el passeig de Colom.

El traçat d'aquest nou carril bici comença al final del p. de Colom, rodeja la illa central de la pl Portal de la Pau pel costat muntanya, segueix per la mitjana del pg. Josep Carner i rodeja la illa central pel costat muntanya i part del costat mar (fins la sortida de la Ronda Litoral).

Per aquesta implantació cal executar dues rases per la canalització de la xarxa semafòrica, una al costat Besòs de la pl. Drassanes i l’altra al costat Llobregat / muntanya de la pl. Portal de la Pau. A la mitjana entre les dues places es construeix una jardinera.

L’obra es programa en vàries fases:

Fase 1. Ampliació del pas de vianants existent al final del passeig de Colom. Com a treballs previs caldrà construir un pas provisional (compartit amb bicicletes) al costat Besòs de l’actual, modificant semàfors i senyalització.

Es programa pels dies 4 i 5 de setembre de 2017 entre les 22h i les 6’30h de l’endemà.

Després s’executarà l’ampliació del pas actual, ocupant un carril a cada calçada. A la calçada del bus es mantindrà un pas alternatiu semaforitzat (tal com funciona actualment). Es reduirà al màxim l’ocupació del carril bus per l’extrem Llobregat per facilitar aquest pas. S’executarà en tres subfases del 6 i 22 de setembre de 2017:

– Fase 1.1: ocupació dels carrils lents de les calçades de circulació i el carril mar de la calçada bus.
– Fase 1.2: ocupació dels carrils ràpids de les calçades de circulació i el carril muntanya de la calçada bus.
– Fase 1.3: senyalització horitzontal. S’executarà en horari nocturn.

Fase 2. Passeig de Josep Carner. S’executa en dues subfases entre els dies 25 de setembre i 25 d’octubre de 2017
– Fase 2.1: es faran els dos creuaments de semàfors per meitats, deixant un carril de circulació. S’avancen als dies 16 i 17 de setembre de 2017.
– Fase 2.2: execució de la jardinera central. Al costat muntanya queden 2 carrils de circulació. Al costat mar queden 2 carrils de circulació i un carril bus. També s’ocuparà un carril a les dues places.

La resta de l’obra que preveu la modificació de la rotonda ciclista de la plaça de les Drassanes per tal de donar-li més recorregut i nous accessos d’entrada i sortida, queda pendent de programar.