Reformes per a millorar l'accessibilitat

Es posen en marxa dues obres de reforma als Districtes de Sant Martí i Sant Andreu, per fer espais per a tot el veïnat.

A partir del març s’inicien les reformes de dos espais de la ciutat, entre d’altres motius, per a millor-ne l’accessibilitat i convertir-los en espais amables que tothom pugui gaudir.

Un d’aquests és la plaça Mossèn Joan Cortinas, al barri de Bon Pastor del districte de Sant Andreu. Es reformarà per millorar l’accessibilitat, la continuïtat de les diferents zones, i la integració en el conjunt del barri. S’eliminaran les escales i barreres arquitectòniques existents per crear una plataforma única en tota la plaça que utilitzarà els pendents per salvar els desnivells.

També s’urbanitzaran tres passatges del barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí. La intenció és millorar l’espai públic, eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha actualment i reparar el paviment que es troba en mal estat. Es tracta dels passatges d’Auger, Jubany i Foret, tres carrers que connecten la Rambla Prim amb el carrer del Maresme, i que es convertiran, amb la reforma, en nous espais amb prioritat per als vianants.