Recta final de les obres del carril bici del pg Josep Carner

Infraestructura. Aquest cap de setmana comencen les obres de connexió del carril bici del pg Josep Carner amb la plaça de les Drassanes. Per aquest motiu s'hi tallarà l'accés de les bicicletes a l'anella ciclista.

Restarà tancat provisionalment el tram de carril bici que transcorre actualment per l’interior de la plaça Drassanes. Així mateix, es procedirà al tancament dels accessos al citat carril bici existents a l’avinguda Paral·lel i a l’accés a la duana. Les bicicletes es canalitzaran provisionalment cap a la vorera.

El carril bici del passeig de Josep Carner connectarà properament el del Paral·lel amb el del passeig de Colom. Bidireccional situat al centre de la calçada rodejarà el monument a Colom per la part muntanya de la plaça del Portal de la Pau.

L’anella ciclista de la plaça de les Drassanes (també bidireccional) guanyarà dos nous accessos per donar continuïtat al carril bici en construcció.

Passeig Josep Carner entre les places Drassanes i Portal de la Pau.

Els treballs a realitzar seran els següents:

Nit del 12 al 13 de novembre del 2017, entre les 2230 i les 0600 hores, aixecament de l’ocupació amb la retirada de les new jerseis de formigó.

Nits del 12 al 13, del 13 al 14 i del 14 al 15 de novembre del 2017, entre les 22’30 i les 06 hores, treballs de fresat i de pintat de senyalització horitzontal. Aquestes tasques es realitzaran per meitats.

En tot moment, es mantindrà com a mínim un carril ample per al trànsit de vehicles en tots dos sentits del tram afectat del passeig Josep Carner.

Plaça Drassanes 

Els treballs a realitzar seran els següents:

En un primer moment es procedirà a executar treballs d’obra civil per incrementar la zona de vorera del costat mar de la plaça Drassanes, amb la finalitzat de donar més protecció al carril bici.
I posteriorment s’executaran treballs de fresat i pintat de senyalització horitzontal amb una nova redistribució dels carrils de circulació.

L’horari de treball de la subfase 1 serà en Horari diürn comprés entre les 08.00 i les 21.00 hores. La implantació serà en horari nocturn entre les 22.30 i les 06.00 hores.

Restriccions circulatòries

Durant la subfase 1, s’ocuparà el primer carril de circulació del ramal de la sortida 21 en sentit llobregat de la B10, restant un únic carril per a la incorporació cap a la plaça Drassanes.

Durant la subfase 2, i únicament a l’interval horari entre les 22.30 i les 06.00 hores, s’ocuparà el segon carril de circulació del ramal de la sortida 21 en sentit Llobregat de la B10, restant un únic carril per a la incorporació cap a la plaça Drassanes. Així mateix, els treballs de pintura en la plaça Drassanes s’executaran per meitats, mantenint-ne en tot moment un carril ample pel trànsit de vehicles.