Obres de reurbanització al carrer Alcúdia entre els carrers de Deià i Valldemossa

Està previst que acabin el proper novembre

Està previst que acabin el proper novembre

El carrer Alcúdia, en el tram que va entre els carrers Deià i Valldemossa, es reurbanitzarà al llarg dels propers mesos.

Les obres volen crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. L’actuació consistirà bàsicament en l’ampliació de les voreres per tal de guanyar espai per als vianants, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es farà el soterrament de les línies de serveis aèries i es renovarà la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led. A més, es renovarà el sistema de recollida d’aigües.

Està previst que les obres finalitzin el novembre de 2018.