Obres de pavimentació i implantació del carril bici al carrer de Bori i Fontestà

Infraestructura. L’actuació que consisteix en la implantació d’un carril bicicleta bidireccional als carrers Bori i Fontestà i Tenor Viñas, des de l’avinguda de Sarrià fins el carrer Calvet es perllongarà fins al mes d'abril.

El carril bici es construirà aplicant els criteris del Manual de disseny de carrils bici de Barcelona i seguirà el model del carril bici de carrer del Doctor Fleming construït i obert a la circulació de bicicletes darrerament.

Es programa la pavimentació entre el 11 i el 13 de desembre de 2017, amb la següent planificació:

– 1 de desembre: presenyalització de l’aparcament.
– 11 de desembre: treballs previs. Retirada de vehicles i trasllat de contenidors sense afectar al trànsit.
– 12 de desembre: fresat, amb 1+1 carril a Bori i Fontestà.
– 13 de desembre: aglomerat. començant des de Ganduxer cap a Avinguda Sarrià, mantenint 1+1 carril a Bori i Fontestà i tall de trànsit passat Doctor Fleming.

Els dies 12 i 13 de desembre el tram entre Doctor Fleming i Ganduxer es farà per meitats deixant un

carril de circulació per sentit, però el tram entre Sarrià i Fleming es farà amb t

all total.

El carril bici reordena la secció del carrer 

Es retalla la vorera muntanya de Bori i Fontestà davant del Turó Parc i també la part superior de l’alienació de l’avinguda Pau Casals per ampliar la calçada  i es semaforitzarà la cruïlla.  El projecte també incorpora un nou punt d’ancoratge de bicicletes a la vorera muntanya de Bori i Fontestà, entre Pérez Cabrero i l’av Pau Casals.

Del 4 de desembre de 2017 i el 30 d’abril de 2018, amb la següent planificació:

Creuaments

– 4 i 5 de desembre: s’executaran tres semicreuaments del

costat muntanya (1: costat Besòs de Fleming; 2: costat Llobregat de Ganduxer; 3: costat Besòs de Ganduxer), abans de l’actuació de pavimentació del carrer. Es mantindrà un carril per sentit al costat mar del carrer Bori i Fonestà.

– 11 i 12 de desembre: creuament 4 (Bori i Fontestà al costat Llobregat de Pau Casals). Es farà per meitats mantenint un carril sentit Besòs.

– 13 i 14 de desembre: creuament 9 (Tenor Viñas al costat Llobregat de Calvet). Es farà per meitats mantenint un carril sentit Besòs.

– 16 de desembre: creuament 7 (calçada ascendent de Pau Casals). Es farà amb tall total, desviant el trànsit per Mestre Nicolau – Beeethoven – Bori i Fontestà.

– 17 de desembre: creuament 8 (Ferran Agulló per sobre de Tenor Viñas). Es farà amb tall
total, desviant el trànsit per Tenor Viñas.

– 13 de gener: creuament 5 (Bori i Fontestà entre les dues calçades de Pau Casals). Es farà amb tall total, desviant el trànsit per Pau Casals descendent cap a Francesc Macià.

– 14 de gener: creuament 6 (calçada descendent de Pau Casals). Es farà amb tall total, desviant el trànsit per Bori i Fontestà cap a Tenor Viñas.

Obra Civil

– Del 11 al 22 de desembre: Vorera de Bori i Fontestà entre Pérez Cabrero i Pau Casals.

– Del 8 de gener al 9 de febrer: Vorera muntanya de Bori i Fontestà davant de Turó Parc.

La resta de l’actuació es programarà en un altre Comitèd’obres.