Obres de pavimentació del carrer Pelai

Obres. Del 12 al 21 de març es duran a terme les obres de millora del paviment al carrer de Pelai.

Del 12 al 21 de març es duran a terme les obres de millora del paviment al carrer de Pelai. Per aquest motiu, el proper 18 de març, aquest carrer es veurà afectat per un tall de trànsit, tot i que es permetrà el pas de veïns i d’autobusos al tram comprès entre el carrer de Bergara i la Rambla. La resta de dies, el trànsit quedarà restringit de manera puntual. L’àrea d’aparcament quedarà anul·lada del 12 al 18 de març.