Obres al passeig de la Zona Franca amb el carrer del Foc

La Marina. A partir del 7 d'abril, durant una o dues setmanes, obres per evitar que es formi un toll al bell mig del passeig de la Zona Franca.

A partir del dia 7 i durant una o dues setmanes, es faran unes obres de millora de la xarxa de clavegueram a l’encreuament del passeig de la Zona Franca amb el carrer del Foc. Es tracta de millorar el desguàs d’un embornal que no va bé i evitar així que es formi un toll al mig de la calçada quan plou.

Els treballs es duran a terme al centre de l’encreuament, però no obligaran a tallar el trànsit sinó a desviar-ne els carrils a banda i banda. Per això s’hi eliminaran temporalment algunes places d’aparcament, tan bon punt quedin senyalitzats els desviaments. Les obres duraran una o dues setmanes en funció del que calgui fer per restituir el desguàs de l’embornal.