Obres al clavegueram del carrer del Sant Crist

Sants. Durant el novembre restaran tallats alguns trams del carrer del Sant Crist mentre es treballa en la millora de la xarxa subterrània de clavegueram.

Al llarg del mes de novembre i almenys fins al 5 de desembre, el carrer del Sant Crist restarà tallat en alguns trams perquè hi ha un equip treballant en la millora del clavegueram entre els carrers d'Almeria i de Gayarre. Concretament, les obres consisteixen a sanejar el fons del col·lector i instal·lar-hi un recobriment ceràmic.

L’actuació es durà a terme en dues fases de treball i implica els següents talls de trànsit:

  • Fase I: tram comprès entre els carrers d’Almeria i de Guadiana.
  • Fase II: tram comprès entre els carrers de Guadiana i de Gayarre.

En tot moment es permetrà l’accés als pàrquings particulars situats al carrer del Sant Crist.