Noves urbanitzacions i pavimentacions a la via pública

Aquests dies tindran lloc diverses actuacions a la via pública que implicaran alteracions de la mobilitat de vehicles i vianants.

Destaquen noves fases d'implantació del carril bicicleta als laterals de la Gran Via de les Corts Catalanes, així com la urbanització del carrer Provença en el tram comprès entre l'avinguda Roma, l'avinguda Josep Tarradellas i el carrer de Nicaragua. Així mateix es realitzaran diverses pavimentacions, entre altres.

Durant aquests dies prossegueixen diverses actuacions de millora de l’espai públic que comportaran algunes afectacions a la mobilitat de vehicles i vianants.

Urbanització de l’eix Provença, Josep Tarradellas i avinguda Roma

Els treballs per a la urbanització dels entorns de la capçalera Nord entre l’avinguda de Josep Tarradellas, els carrers de Provença i Nicaragua  i l’avinguda Roma, que executarà ADIF.

El termini previst de les obres és de quatre mesos. Per tal de facilitar l’execució de les obres, des del 14 d’octubre s’interromprà la circulació de vehicles al carrer Provença entre Nicaragua i avinguda de Terradellas, a excepció de l’accés del veïnat.

S’ocuparà el costat Llobregat del creuament dels carrers Provença i  Nicaragua, mantenint un carril de circulació de 3,50m al carrer Nicaragua des de l’avinguda Roma, garantint el gir dels autobusos.

A l’avinguda Roma s’ocuparan dos carrils de circulació abans de l’eix Numància-Tarragona, mantenint dos carrils de circulació, un d’amplada bus de mínim 3,50m.

S’ocuparà la illeta de l’avinguda Josep Tarradellas amb carrer Numància i es desviaran els vianants per la rambla central fins la vorera Besòs.

Els itineraris per a vianants al carrer Provença tindran una amplada mínima de 2m i s’habilitarà un pas de vianants a Provença-Nicaragua. Es garanteix un pas de vianants a l’eix l’avinguda Roma- avinguda Josep Tarradellas protegit i adaptat.

A la següent fase s’ocuparà el costat Besòs del creuament dels carrers Provença amb Nicaragua, mantenint mínim un carril de circulació de 3,5m pel costat Llobregat.

Amb vuit dies d’antelació és col·locarà la senyalització de prohibició de l’estacionament al carrer Nicaragua i el de motos a l’avinguda Josep Tarradellas.

Nova fase dels treballs d’implantació dels carrils bicicleta unidireccionals a la calçada lateral de Gran Via de les Corts Catalanes

Com a resposta a una petició ciutadana, donat el bon funcionament del carril bici provisional durant la fira de Nadal al lateral de la Gran Via, i per tal de millorar de la seguretat de ciclistes i vianants en baixar els carrils bici en vorera a la calçada, des del 27 de setembre es realitzen els treballs per a la implantació del carril bicicleta unidireccional al costat esquerre del sentit de la circulació als dos lateral de la Gran Via.

El tram és el comprès entre els carrers de Vilamarí i Aribau, i es connectaran amb els carrils bicicleta existents als carrer Vilamarí, Calàbria, Comte d’Urgell i Muntaner. El projecte també inclou la intervenció en els carrils bicicleta transversals d’aquests carrers.

Per tal de garantir la circulació dels autobusos, el carril Bus tindrà una amplada mínima de 3,10m i el carril bicicleta una amplada màxima de 1,40m. El termini de les obres és de vuit mesos, del 27 de setembre del 2017 al 15 de maig del 2018.

En aquesta primera fase, i un cop finalitzada l’obra civil del costat mar, actualment es du a terme la del costat muntanya, ocupant part de la calçada i mantenint un carril de circulació. Els treballs, que finalitzaran el 22 d’octubre, es fan amb tall total del lateral, de Vilamarí a Aribau desviant la circulació de les línies de Bus per Sepúlveda i la recuperació de la Gran Via de les Corts Catalanes per Entença.

Els treballs prosseguiran amb la senyalització horitzontal del lateral costat mar, del 23 d’octubre al 14 de novembre del 2017; la senyalització horitzontal del lateral costat muntanya, del 13 de novembre a l’1 de desembre del 2017.

Els treballs de senyalització es faran mantenint un carril de circulació. La col·locació de les peces separadores es faran des de l’àmbit del nou carril bicicleta.

Quan el carril bicicleta estigui en servei es farà l’esborrat de la pintura dels carrils bicicleta existents a la terciana.

Cal tenir en compte que en aquesta primera fase, que finalitzarà el 5 de desembre, no es tracten les cruïlles i els nous trams de carril bici que aniran entre passos de vianants. Els creuaments regulats de carrers es faran per l’àmbit del carril bicicleta de terciana actual.

Pavimentacions

Durant els propers dies es duran a terme pavimentacions al carrer Ganduxer, entre Jacinto Benavente i ronda General Mitre, i els treballs de pavimentació en l’eix ciclable entre Barcelona i Esplugues del Llobregat.

Els treballs de pavimentació del carrer Ganduxer tindran lloc entre el 16 i el 22 d’octubre de 2017. Durant els treballs previs, del 16 al 20, es mantindran dos carrils de circulació i es prohibirà l’estacionament del tram entre Jacinto Benavente i Lázaro Cardenas.

El 21 d’octubre, es farà un tall total de la circulació, desviant el trànsit per Jacinto Benavente, Fleming  i Mitre, o per Modolell, Prats de Molló i Mandri. A la nit es deixaran dos carrils oberts i els passos de vianants pintats. El 22 d’octubre es mantindrà el tall i el carril bici es tancarà perquè no hi aparqui cap vehicle.

Per altra banda, prossegueixen els treballs de pavimentació del camí ciclable entre Barcelona i Esplugues del Llobregat, amb afectacions a la B-23 i el ramal de la B-20

De l’11 al 20 d’octubre, de 10.00 a 16.00 hores, s’ocuparà el carril dret de l’avinguda Diagonal, abans del ramal d’accés a la ronda de Dalt.

Finalment, es pavimentarà la cruïlla entre els carrers de Garcilaso, Olesa i Juan de Garay, fins l’avinguda Meridiana, amb una superfície total de 2.200m2.

La cruïlla es troba molt deteriorada amb una important acumulació de reparacions ja executades i amb algunes zones on s’acumula l’aigua de pluja.

Es programen els treballs del 16 al 22 d’octubre del 2017. En alguns casos es retirarà l’estacionament existent i es realitzaran talls i afectacions a vehicles i vianants. Preguem seguir les indicacions senyalitzades.

Altres treballs a la via pública

En el marc de la instal·lació de millora de la xarxa de distribució d’aigua, al carrer Diputació entre els carrers Pau Claris i passeig de Gràcia, del 16 d’octubre al 17 de novembre del 2017, s’ocuparà el costat mar de la calçada mantenint un carril de circulació ample i mantenint el carril bicicleta.

La vorera mar s’afectarà mantenint el pas de vianants per la mateixa (mínim 1,80m). Abans del creuament amb Pau Claris el carril de circulació del costat mar es farà de gir obligatori a Pau Claris.

Per altra banda, es realitzarà una actuació que consisteix en la semaforització definitiva de la cruïlla del carrer Mandri amb els carrers Maó i Emancipació, i la millora de l’accessibilitat dels passos de vianants que es troben dins de l’àmbit del projecte.

L’actuació es programa entre els dies 12 d’octubre i 23 de novembre de 2017. Els creuaments es programen per meitats els dies 12 i 13 d’octubre i l’aglomerat i la pintura el 14 d’octubre.

Podeu consultar totes les obres al Servei d’informació d’obres de Barcelona.