Noves actuacions per completar eixos ciclistes de la ciutat

Infraestructura. Tots els carrils que s’implanten són en calçada reduint la capacitat de la via per l’ús dels vehicles motoritzats.

Aquest desembre s'inicien diversos treballs de implantacions de diversos carril bici als carrers de la ciutat, unes obres que finalitzaran al principi de 2018.

Més espai al carrer per la mobilitat sostenible

El govern de la ciutat de Barcelona treballa en el desenvolupament de Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2015 després d’un llarg període de debat amb les entitats que formen part del Pacte per la Mobilitat.

Pel que fa als objectius per assolir una mobilitat sostenible s’hi destaquen:

  • Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
  • Reduir la contaminació acústica derivada del transport.
  • Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic.
  • Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

Noves actuacions per completar eixos ciclistes de la ciutat

Els eixos ciclistes són recorreguts configurats horitzontalment o verticalment i que generalment recorren la ciutat de mar a muntanya o de Llobregat a Besós, per tant passen per diferents districtes.  Sovint aquest eixos tenen solucions constructives diferenciades atès de les seccions i serveis de cada carrer.

Eix plaça de Lesseps – Virrei Amat

El tram que circula per la trama antiga de Gràcia compartirà plataformes úniques i carrers 30, en sentit Besòs pels carrers Bellver – Martí – plaça del Nord – Martí i en sentit Llobregat pels carrers Mossèn Masdexexart – Sant Salvador. on es reforçarà la senyalització especifica per bicicletes. La connexió amb aquests carrers es farà pel nou carril bici bidireccional del carrer de l’Escorial que unirà el carrer de les Camèlies amb la Travessera de Gràcia.

Els treballs d’implantació des de Torrent de l’Olla fins a Escorial es programen del 8 al 25 de gener de 2018.

També a Gràcia, s’implantarà un carril bici bidireccional al carrer Camèlies, costat muntanya, des de la Ronda Guinardó (calçada mar) fins a la plaça de la Font Castellana. S’inclouen dos trams inscrits (un a Ronda Guinardó calçada mar entre Camèlies i Sardenya, i un a Sardenya entre Camèlies i Ronda Guinardó mar) per connectar amb el carril bici de Sardenya. Els treballs es programen del 8 de gener al 16 de febrer.

Eix av Vallcarca – Esteve Terradas (mar – muntanya)

Aquest eix en forma d’Y que unirà en un futur proper la plaça de Lesseps amb la ronda de Dalt s’estructura bàsicament en un carril bici bidireccional central reduint els carrils descendents al motoritzats.

Aprofitant tasques de pavimentació de tot el tram final de l’av de Vallcarca, entre la cruïlla de amb Esteve Terrades i la ronda de Dalt, S’està implantant el carril bici que passarà a ser unidireccional en sentit ascendent protegit per una línia de serveis, atès el pendent del carrer, i en el sentit descendent la bicicleta compartirà espai amb el vehicle motoritzat. Es reforçarà la senyalització horitzontal per tal de fer-ho més visible i evident.

Eix Sardenya – Ramón Trias Fargas

Horta-Guinardó, continuen els treballs d’implantació d’un carril bici al carrer Sardenya, que està previst tenir-lo acabat el 25 de gener de 2018. Les obres tindran afectacions puntuals de restriccions de trànsit i prohibició d’aparcament, però sempre es garantirà com a mínim un carril de circulació.

Aquest carril bici començarà al carrer de les Camèlies on connectarà amb l’eix pl Lesseps – Virrei Amat.  Serà un carril de sentit únic (muntanya -> mar) i completarà en sentit contrari amb el carril bici del carrer de Marina.

En el primer tram fins a Pi i Margall es situa a l’esquerra del carrer amb peces separadores, la resta de carril va segregat amb un carril de serveis (aparcament, contenidors, cárrega i descàrrega).

Eix Gran Capità – Sor Eulàlia d’Anzizu – Carreras 

Aquest és un nou recorregut vertical per a bicicletes que unirà la ronda de Dalt amb l’av Diagonal.

A Les Corts, es realitzen els treballs d’implantació del carri bici dels carrers González Tablas, Carrera, Sor Eulàlia Anzizu i Gran Capitan, entre l’11 de desembre i el 9 de febrer de 2018.

El calendari de les obres planificades pot ser replantejat per la direcció d’obra i el servei de planificació de la Direcció de Mobilitat. Podeu estar al cas l’activitat de les obres al mapa del web d’obres seleccionant l’opció  “Millora de la xarxa de carrils bici”; al plànol BCN que ofereix el web de la Bicicleta i/o seguint el perfils de twitter @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN on puntualment s’informa d’aquest desplegament.