Nous carrils bus a la Ronda del Guinardó

S’emmarquen en el desplegament de la Nova Xarxa de Bus

S’emmarquen en el desplegament de la Nova Xarxa de Bus

La Ronda del Guinardó, entre el carrer de Vinyals i el passeig Maragall, comptarà a partir d’aquesta setmana amb dos nous carrils bus, un en cada sentit. L’objectiu d’aquesta implantació és permetre la circulació fonamentalment de les noves línies, la H6 i parcialment de la nova D40, racionalitzant-ne i clarificant-ne de forma molt significativa el recorregut.

Per dur a terme aquesta actuació, es reordenarà la vialitat existent en aquest tram de via: convertint-la, en primer lloc, en un carrer de doble sentit amb un carril bus i un carril de trànsit privat per sentit. Alhora, s’eliminaran els dos cordons d’aparcament, tot i que es permetrà l’estacionament nocturn, en cap de setmana i festius als carrils bus i en alguns trams s’autoritzarà en hora vall l’estacionament de càrrega i descàrrega. Aquesta actuació es complementa amb la construcció de noves parades, la implantació de nova semaforització i de senyalització horitzontal i vertical, i amb petites millores de pavimentació encaminades a millorar l’accessibilitat.

En aquests moments ja s’han executat els treballs previs i el gruix de les obres es realitzen entre l’1 i el 3 de novembre (tasques de fresat i nova senyalització horitzontal i vertical). Mentre es duguin a terme, aquest tram de la via comptarà com a mínim amb un carril de circulació operatiu en el sentit actual (Besòs).

Desplegament de la Nova Xarxa de Bus a tota la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aborden el desplegament final de la Nova Xarxa de Bus i la configuració de la resta de les línies d’autobusos de la ciutat. El 13 de novembre es posarà en marxa quatre noves línies d’altes prestacions: una de diagonal i tres de verticals (D40: Plaça d’Espanya – Via Favència; V5: Mare de Déu de Port – Pedralbes; V29: Diagonal Mar – Roquetes; V31: Mar Bella – Trinitat Vella).

La implantació d’aquesta fase també comportarà variacions de la xarxa d’autobusos actual. Es modificarà el recorregut de les següents línies de la Nova Xarxa: H6, H14 i H16 i alhora hi haurà canvis d’itinerari a les següents línies convencionals: 27,42, 68, 91 i 109. El dia de la implantació d’aquesta fase també deixaran de circular set línies que se superposen a línies noves o existents.