MA�s espai per als vianants al Poble-sec

Urbanisme. Obres de millora dels carrers de Radas i de la ConcA?rdia, al districte de Sants-MontjuA?c.

La reurbanitzaciA? dels carrers de Radas i de la ConcA?rdia, que ja s'ha comenA�at a executar, servirA� per millorar-ne l'accessibilitat i prioritzar-hi el pas dels vianants amb plataforma A?nica o voreres mA�s amples. El procA�s participatiu, en el qual va poder opinar el veA?nat del barri del Poble-sec, ha estat clau per definir la transformaciA?.

Una plataforma A?nica serA� la principal millora que es durA� a terme al carrer de la ConcA?rdia, al tram comprA?s entre els carrers de la Mare de DA�u del Remei i da��Elkano. Da��aquesta manera s’hi reduirA� el trA�nsit de vehicles motoritzats i es recuperarA� el clA�ssic camA� da��ascensiA? de vianants cap a la muntanya de MontjuA?c.

Pel que fa al carrer de Radas, la��actuaciA? tindrA� lloc entre el passeig de la��ExposiciA? i el carrer da��Elkano. En aquest cas, la secciA? serA� segregada i sa��hi ampliaran les voreres per fer-les accessibles i poder-hi plantar arbres. La calA�ada consistirA� en un vial de circulaciA? i un altre da��aparcament en lA�nia.

Nou mobiliari, llum i vegetaciA?

La millora de la��espai pA?blic comportarA� una renovaciA? del mobiliari urbA�, amb la instalA�laciA? de nous bancs, papereres, aparcaments per a bicicletes, fanals i fonts. Hi desapareixerA� tambA� el cablejat aeri actual, que passarA� a ser soterrat, i la llum dels fanals serA� amb leds. AmbdA?s carrers estrenaran arbrat de port petit. Al carrer de la ConcA?rdia es plantaran arbres de la��amor i arA�os blancs, i al carrer de Radas, pereres de Callery. Da��altra banda, tambA� se’n renovaranA�la xarxa de drenatge i el clavegueram.

Les actuacions de millora, que es faran en una superfA�cie de mA�s de 5.000 metres quadrats, tenen un pressupost d’1,5 milions d’euros, i es preveu que s’acabin al mes de novembre del 2018.