Millores de l’accessibilitat a les estacions de FGC del districte i de Vallcarca de l’L3

Mobilitat. A Sarrià – Sant Gervasi s’estan realitzant importants millores d’accessibilitat a les estacions de ferrocarril i estacions properes de metro.

A Sarrià – Sant Gervasi s’estan realitzant importants millores d’accessibilitat a les estacions de ferrocarril i estacions properes de metro.

Si al juliol de 2017 s’inauguraven els dos nous ascensors de l’estació del Putxet amb els quals quedaven adaptades el 100% totes les estacions de FGC per a persones amb mobilitat reduïda, el passat mes d’abril van començar les obres de millora d’accessibilitat a l’estació d’FGC de Sarrià.

Les actuacions es realitzen per instal·lar un ascensor i una escala mecànica a l’accés situat a la cruïlla del carrer d’Hort de la Vila amb la Via Augusta, banda Besòs. A més, l’actuació permetrà eliminar l’actual escala fixa d’accés al passadís soterrat i alliberar la cruïlla amb el carrer de l’Hort de la Vila, on s’instal·larà l’ascensor i es reurbanitzarà la calçada per millorar la mobilitat, tant per als vianants com per als vehicles. És previst que l’obra finalitzi a l’octubre de 2018.

A aquestes actuacions, s’hi afegeixen ara les obres d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació de Vallcarca de l’L3 de metro, situada sota l’avinguda de Vallcarca de Barcelona. L’obra inclou la remodelació del vestíbul per encabir dos ascensors que comuniquin amb les andanes.

La segona fase de les obres consistirà en la instal·lació de l’ascensor de carrer. Es trobarà a la banda costat Putxet i disposarà de tres parades, una al vestíbul, una a l’avinguda de Vallcarca i una altra a l’avinguda República Argentina.

Les tres actuacions s’engloben en una estratègia clara de promoció de l’accessibilitat a tot el districte.