Millor servei a les escales i els ascensors dels barris de muntanya

Mobilitat. El nou contracte de manteniment garantirà la resolució de les avaries en un màxim de dues hores i preveu sancions en cas d’incompliment.

Els ascensors i les escales mecàniques garanteixen que els veïns i les veïnes dels barris de muntanya es moguin amb més rapidesa i comoditat, i que estiguin més ben connectats amb la resta de la ciutat. Per a un servei de més qualitat, el nou contracte de manteniment estableix que s'atenguin en un màxim de dues hores les avaries amb aturades i preveu sancions en cas d'incompliment.

La ciutat disposa de 85 escales mecàniques, 40 ascensors verticals i 4 ascensors inclinats repartits pels districtes de la part alta, Horta-Guinardó, Nou Barris i Gràcia majoritàriament. En total, 129 instal·lacions, un 14% més que el 2015, que utilitzen uns 28 milions de persones a l’any.

L’objectiu d’aquestes instal·lacions és facilitar els desplaçaments dels vianants dins dels barris i millorar la connexió amb els districtes on és més complicat arribar-hi perquè es troben distanciats per desnivells.

Per garantir un servei de qualitat, el nou contracte de manteniment d’escales mecàniques i ascensors 2018-2020 fixa noves condicions: més control dels equips, paràmetres d’avaluació del servei més transparents i una resposta més àgil a les incidències.

En concret, estableix que els tècnics hauran d’atendre en un màxim de dues hores les avaries que impliquin aturades del servei, i que en un termini de menys d’un mes s’hauran de resoldre les que, sense parar el funcionament de les instal·lacions, generin molèsties als usuaris. En cas d’incompliment hi haurà sancions econòmiques.

L’horari de les instal·lacions es manté com fins ara, de 7.00 a 23.00 hores tots els dies de l’any. El pressupost del nou contracte és de 3,9 milions d’euros.

Sancions a les anteriors adjudicatàries

El Govern municipal ha incoat dos expedients sancionadors a Thyssenkrupp Elevadores i Eulen SA, les dues anteriors empreses adjudicatàries, per un possible incompliment en el manteniment de tres escales mecàniques de la ciutat. Ara els serveis jurídics determinaran quina és la quantia específica de les sancions, que poden arribar fins al 10% de l’import del contracte, tal com es recull al contracte vigent.