Manteniment d'estiu al túnels de les Rondes

Infraestructura. En el marc de les obres d'estiu es programen un seguit d'actuacions nocturnes de neteja i manteniment dels túnels viaris de la ciutat.

S'executaran treballs de neteja dels hastials laterals i centrals i els sostres dels túnels de la Ronda Litoral de Colom, Moll de la Fusta Pla de Palau, Vila Olímpica, Poblenou, Baró de Viver i Bon Pastor, així com el túnel del Nus de la Trinitat i els de la C-32 i ronda de Dalt a Palamós, Via Júlia, Almansa Caçador, Collserola, Museu, Borras, Oreneta, Can Clota, Thau, Cervantes i MMEE. Els treballs es realitzaran en horari nocturn de 23 hores a 05 hores, les nits de diumenge dijous, i cal destacar que quan el tall de circulació sigui parcial (es mantingui la circulació en almenys un carril de circulació en el sentit on es treballi), els treballs s’iniciaran a partir de les 22 hores. Les nits de diumenge a dilluns els treballs començaran a partir de les 00 hores.

Les actuacions es realitzaran  entre els dies 25 de juny al 23 de juliol del 2018, amb la següent planificació:

Nit del dia 25 al 26, 27 al 28, 28 al 29 de juny de 2018. Treballs de neteja dels hastials i sostre dels túnel de Colom, Moll de la Fusta i Pla de Palau, sentit Llobregat, realitzant un tall total del sentit Llobregat de la Ronda Litoral en l’àmbit dels treballs, desviant el trànsit per la sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 21, incorporació núm. 22 tallades.

Nit del dia 26 al 27, 27 al 28, i nit del 28 al 29 de juny de 2017. Treballs de neteja dels hastials i sostre dels túnels de Colom, Moll de la Fusta i Pla de Palau, sentit Besòs, realitzant un tall total del sentit Besòs desviant el trànsit per la sortida núm. 21 i incorporant-lo per l’entrada núm. 22, incorporació núm. 20 tancada.

Nit del dia 08 al 09 de juliol del 2018. Treballs de neteja als hastials i sostre dels túnels de Collserola, Museu i Borràs als dos sentits de circulació, tall dels carrils lent i central.

Nit del dia 09 al 10 de juliol del 2018. Treballs de neteja als sostre dels túnels de CollserolaMuseu, Borràs i Oreneta als dos sentits de circulació, tall dels carrils ràpids i central.

Nit del dia 10 al 11 de juliol del 2018. Treballs de neteja als hastials i sostre del túnel de Palamós, Via Júlia i Almansa Caçador sentit Llobregat, amb tall del carril lent i central.

Nit del dia 11 al 12 de juliol del 2018. Treballs de neteja als hastials i sostre del túnel de Palamós, Via Júlia i Almansa Caçador sentit Besòs, amb tall del carril lent i central.

Nit del dia 12 al 13 de juliol del 2018. Treballs de neteja dels hastials i sostre dels túnels de Palamós, Via Júlia i Almansa Caçador als dos sentits de circulació, tall dels carrils ràpids i
central.

Nit del dia 01 al 02 de juliol de 2018. Treballs de neteja dels hastials i sostre dels túnels de Baró de Viver, Potosí i Bon Pastor realitzant el tall del carril lent en tots dos sentits de circulació i central del sentit Besòs, mantenint en tot moment un carril de circulació com a mínim en ambdós sentits de circulació.

Nit del dia 02 al 03 de juliol de 2018. Treballs de neteja de les medianes dels túnels de Pla de Palau, Moll de la Fusta i Colom. Tall total del sentit Llobregat, desviant el trànsit per la
sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 21 i tall de la incorporació 22. Tall total del
sentit Besòs. També el tall del túnel de la Vila Olímpica sentit Besòs, desviant el trànsit per la sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 24, incorporació 22 i 23 tallades.

Nit del 03 al 04 de juliol. Treballs de neteja de la mediana del sentit Besòs dels túnels de Vila Olimpica i Poblenou desviant el trànsit per la sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 24, incorporació 22 i 23 tallades. També treballs de neteja de la mediana del sentit Llogregat del túnel de la Vila Olimpica desviant el trànsit per la sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 23, incorporació 23 tallada.

Nit del dia 04 al 05, 05 al 06, 16 al 17 i 17 al 18 de juliol de 2018. Treballs de neteja dels hastials i mitjana del túnel del Poblenou – Vila Olímpica realitzant el tall del sentit Llobregat, desviant-lo per la sortida núm. 24 i incorporant-lo per l’entrada núm. 22, incorporació 23 i 24 tallades.

Nits del 04 al 05 i 05 al 06 de juliol del 2018 treballs de neteja dels hastials i mitjana del túnel de Vila Olímpica, Poblenou i Forum realitzant el tall del sentit Besòs, desviant el trànsit per la sortida núm. 22 i incorporant-lo per l’entrada núm. 24, incorporació 22 i 23 tallades.

Nit del dia 15 al 16 de juliol de 2018. Treballs de neteja dels hastials i sostre dels túnels de Baró de Viver, Potosí i Bon Pastor realitzant el tall del carril ràpid en tots dos sentits de circulació i mantenint en tot moment un carril de circulació com a mínim en ambdós sentits de
circulació.

Nit del dia 18 al 19 i 19 al 20 de juliol de 2018. Treballs de neteja dels hastials i sostre del túnel de Can Clota sota el pont MMEE, Thau i Cervantes, realitzant el tall del carril lent i central dels dos sentits de circulació.

Nit del dia 22 al 23 de juliol de 2018. Treballs de neteja dels hastials i sostre del túnel de l’Oreneta, realitzant el tall del carril lent i central dels dos sentits de circulació.

Nit del dia 23 al 24 de juliol del 2018. Treballs a l’interior del túnel del Nus de la Trinitat sentit Llobregat per la neteja dels hastials, realitzant el tall del carril lent i del carril ràpid i mantenint dos carrils de circulació (aquest túnel té una secció de quatre carrils de circulació).

Així mateix, es realitzaran els treballs de neteja dels hastials i sostre a l’interior del túnel de la incorporació núm. 21 al tronc central de Ronda Litoral en sentit Llobregat realitzant el tall total de trànsit (té una secció d’un únic carril de circulació), desviant el trànsit per Montjuïc fins agafar el pg. de la Zona Franca. També es realitzaran els treballs a l’interior del túnel de la sortida núm. 20 en sentit Llobregat i la sortida núm. 21 en sentit Besòs de la Ronda Litoral per la neteja dels hastials realitzant el tall total de trànsit (tenen una secció d’un únic carril de circulació). Treballs de neteja dels hastials de la sortida núm. 1 sentit Besòs amb tall. També es realitzaran els treballs de neteja dels hastials i sostre de la incorporació 7 sentit Besòs, amb tall total.

Es reserven les nit del 24 – 25 – 26 de juliol per possibles endarreriments