La Rambla, una transformaciA? social i des de la proximitat

Espai pA?blic. L'equip interdisciplinari km-ZERO, en cooperaciA? amb el veA?nat, la repensarA� per recuperar-hi la vida comunitA�ria i veA?nal.

La��equip interdisciplinar km-ZERO, format per 15 persones expertes en diferents A�mbits, serA� la��encarregat de repensar la Rambla amb una visiA? integral, de proximitat, social i urbanA�stica. En tot moment, el procA�s incorpora la veu del veA?nat a travA�s de quatre grups cooperatius ciutadans. La��objectiu A�s recuperar la Rambla com a passeig i espai per a la vida comunitA�ria i veA?nal, sense grans transformacions urbanA�stiques.

El guanyador del concurs per a la transformaciA? de la Rambla ha estat la��equip interdisciplinari km-ZERO, encarregat a partir da��ara de repensar-la amb una visiA? integral, fA�sica i social juntament amb el veA?nat. Durant els propers sis mesos, i amb la colA�laboraciA? ciutadana, elaboraran una estratA?gia que tA� com a objectiu recuperar la Rambla com a passeig i espai per a la vida comunitA�ria i veA?nal, sense grans transformacions urbanA�stiques perA? garantint la��equilibri da��usos entre els vessants local i global de la��espai. La tardor del 2018 sa��enllestirA� el projecte executiu i les obres comenA�aran a la��inici del 2019.

La participaciA? del veA?nat es durA� a terme a travA�s de quatre grups cooperatius ciutadans que hi prendran part en tot moment. El projecte sociourbanA�stic promourA� les polA�tiques da��habitatge de llarga durada, la��accessibilitat a la Rambla i un nou comerA� de proximitat que permeti reduir els usos comercials destinats al turisme. Janet Sanz, tinenta da��alcaldia da��Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, ha assegurat: a�?La Rambla A�s viva i es transforma al ritme que tambA� ho fa la ciutat. PerA? en els A?ltims anys ha tingut un procA�s da��indefiniciA? que no convidava la ciutadania a fer-se-la seva.a�? En aquest sentit, ressaltava: a�?El repte A�s recuperar la��essA?ncia de la Rambla i fer-ho tenint present que tot allA? que hi passa impacta en tota la ciutat. Requeriria un concurs diferent, un concurs com el que sa��ha fet que estiguA�s a la��altura de la dimensiA? simbA?lica, fA�sica i emocional que tA� la Rambla.a�?

Memorial da��homenatge a les vA�ctimes

Les accions que es duran a terme a la Rambla preveuen una senyalitzaciA? memorial per explicar i transmetre els fets i homenatjar les vA�ctimes de la��atemptat. En el procA�s, hi participaran les entitats veA?nals, la Taula de MemA?ria del Districte de Ciutat Vella i el comissionat de Programes de MemA?ria.