La plaça Catalunya renova les seves voreres

Obres. Aquest mes de juliol, la plaça Catalunya realitza treballs d'arranjament de la vorera muntanya, entre el passeig de Gràcia i la rambla Catalunya.

Aquest mes de juliol, la plaça Catalunya arranja la seva vorera muntanya, entre el passeig de Gràcia i la rambla Catalunya, una actuació que mantindrà el pas per a vianants però que suposarà traslladar les parades de bus i terminals al tram que no estigui en obres.

A l’Eixample, es realitzen els treballs d’arranjament de la vorera muntanya de la plaça Catalunya entre el passeig de Gràcia i la rambla Catalunya.

Durant els treballs, que s’han programat en 4 fases del 2 de juliol al 10 d’agost, es mantindrà el pas per a vianants a les voreres i es traslladaran les parades de bus i terminals al tram que no estigui en obres.

Pavimentacions i urbanitzacions a Sant Martí

Al districte de Sant Martí es realitzen treballs de pavimentació al carrer del Clot, en el tram entre Coronel Sanfeliu i Escoles (del 20 al 25 d’agost) i al carrer Rogent, en el tram entre Aragó i Mallorca (del 27 al 31 d’agost). En les dues actuacions caldrà tallar la circulació en l’àmbit de les obres.

També a Sant Martí, es realitzen els treballs d’urbanització dels passatges Foret, Auger i Jubany entre els carrers Maresme i rambla Prim, així com la urbanització de la vorera Llobregat de la rambla Prim. Aquestes actuacions es programen entre el 2 de juliol de 2018 i el 28 de febrer del 2019 amb tall al passatge Foret del 13 d’agost al 31 d’octubre.

Carril bici de Rio de Janeiro

A Nou Barris i Sant Andreu, es realitzen els treballs per a la implantació d’un carril bici bidireccional que connectarà el carril bici existent a Rio de Janeiro amb el futur carril bici del passeig Santa Coloma, creuant l’avinguda Meridiana.

L’actuació es programa del 2 de juliol al 21 de setembre, i suposarà tallar el carril Bus Vao d’entrada a Barcelona del 30 de juliol al 24 d’agost, així com el carril ràpid de sortida de Barcelona del 6 al 31 d’agost.

Tota la informació sobre aquestes i altres obres a la ciutat la trobareu al web del Servei d’Informació d’Obres.