La Guàrdia Urbana ofereix sessions formatives a les empreses amb consells de seguretat viària per als seus treballadors.

Seguretat viària. Durant l’any 2017 es van realitzar 17 sessions i van assistir més de 400 persones.

  • La implantació del programa de seguretat viària a les empreses se centra en la sensibilització i prevenció de l’accidentalitat en general i en especial en els vehicles de dues rodes.
  • Durant l’any 2017 es van realitzar 17 sessions i van assistir més de 400 persones.

Aquesta formació té per objectiu dotar d’eines de seguretat viària als treballadors, tant per als desplaçaments in itinere com per als que es realitzen durant la seva jornada laboral o en l’àmbit personal.

L’Objectiu principal és reduir les víctimes de trànsit, modificant conductes de risc i aprofitant l’experiència i coneixement de la Guàrdia Urbana, tant del servei diari com de la investigació dels accidents.