Inici d'obres per implantar un nou carril bici a Sant Andreu

Infraestructura. Continua el desplegament de la xarxa de carrils bici al barri de Sant Andreu. Inici d'obres per connectar l'av Meridiana amb el carrer Gran pels carrers de Dublin i Rovira i Virgili.

El paviment de la calçada es troba en bon estat i no es preveu la repavimentació de l’àmbit del carril bici.  Al tram del c. Dublín es col·locarà un capçal de semàfor per bicicletes al semàfor existent a l’av. Meridiana – Concepción Arenal.

S’inicien els treballs per la implantació del carril bicicleta bidireccional a l’eix del c. Dublin i Rovira i Virgili entre l’av. Meridiana i el c. Gran de Sant Andreu.

La secció actual del c. del c. Dublin és de dos carrils de circulació i el c. Rovira i Virgili te un carril de circulació i carril d’aparcament a banda i banda. Aquestes seccions perdran un carril de circulació i la definitiva del c. Dublín serà d’un carril de circulació i carril bici al costat Besòs, i la del c. Rovira i Virgili d’un carril de circulació, carril bici al costat Besòs i un carril d’aparcament al costat Llobregat.

Es programen els següents treballs:

Creuament per la semaforització del c. Dublin després del creuament amb Rovira i Virgili. . Es programen els treballs el 16 de juny amb tall total de la calçada. En aquest tram la secció és d’un carril de circulació i un carril aparcament. El 07 de juny es col·locarà la senyalització excepcional per obres.

Creuament per la semaforització del c. Rovira i Virgili al pas de vianants existent després del creuament amb el c. Dublin. Es programen els treballs el 17 de juny per meitats de calçada. El 07 de juny es col·locarà la senyalització excepcional per obres.

La reposició de l’aglomerat es farà el 30 de juny amb les mateixes condicions que els creuaments.

Execució de vorera passant i retall de les orelletes al c. Rovira i Virgili amb Vall d’Aran. Els treballs es faran amb tall del c. Vall d’Aran mantenint l’accés a la zona d’aparcament en atzucac des del c. Dublin. Es programen els treballs del 18 al 30 de juny.

Per tal d’evitar que el carril bici estigui molt temps acabat i tancat a l’espera del funcionament dels semàfors, fins que no estiguin planificats els treballs de semaforització no es podran programar el treballs de senyalització horitzontal i vertical, que es preveuen executar en 4 setmanes.