En marxa la millora de la Rambla

Urbanisme. El dimarts 16 de gener s'inauguren les sessions de treball per remodelar el passeig amb una trobada amb els grups de ciutadania que col·laboraran en el projecte.

Després que l’Ajuntament de Barcelona adjudiqués a l’equip Km-ZERO el projecte per definir les actuacions de millora de la Rambla, el dimarts 16 de gener s’inauguren les sessions de treball per remodelar el passeig amb una trobada amb els Grups Cooperatius Ciutadans que col·laboraran en el projecte.

El primer encontre serà un seminari amb els Grups Cooperatius Ciutadans (GCC) i s’inscriu dins la fase de Diagnosi Participativa. Aquests Grups Cooperatius formen part de l’estructura participativa del projecte Les Rambles i estan formats per representants d’entitats, membres d’àrees rellevants de l’administració, ciutadania experta en temes específics i tècnics de l’equip Km-Zero.

Aquests Grups Cooperatius Ciutadans representen entitats de diferents àmbits i sensibilitats i se n’han construït quatre, per tractar l’espai públic de la Rambla de Barcelona  d’una manera holística, però cadascun des d’una perspectiva diferent: GCC de Moviment, GCC de Cultura i Equipaments, GCC de Comunitat i Espai Públic i GCC d’Economia i Treball.

En aquest primer seminari, anomenat “Seminari Canaletes”, es pretén fer un treball transversal amb tots aquesta grups i que puguin enriquir les seves visions amb les de la resta. Dins aquesta jornada es treballarà els continguts del document Canaletes, que conté les bases de treball del projecte i de la metodologia que es farà servir.

El taller té l’objectiu de treballar tres conceptes fonamentals sobre els quals s’haurà de reflexionar, debatre i obtenir resultats. Amb el concepte de Mapa d’Agents, es pretén que els diferents Grups cooperatius analitzin la xarxa vinculada al projecte i la completin, al mateix temps que es reconeixen com a part d’aquest mapa. Respecte al concepte de Comunicació, es treballarà la detecció i anàlisi de les eines que ja s’utilitzen, així com la incorporació d’altres que les puguin complementar i millorar entre tots els agents dins aquest projecte. Com a tercer concepte clau, es tractaran les Escenes de Diagnosi amb l’objectiu d’esbrinar qui són els actors i elements urbans presents a Les Rambles així com quines són les problemàtiques i oportunitats que tenen.

Durant les properes setmanes es convocarà el primer taller obert al públic, on podrà participar tothom, prèvia inscripció a la corresponent convocatòria. A mesura que es vagin produint resultats a cada taller, seminari o noves convocatòria, s’anirà donant a conèixer tota la informació.