El carril bici del carrer de París ja arriba al carrer de Balmes

Infraestructura. Obert tot el carril bici del carrer de París, unidireccional sentint Llobregat -> Besòs, situat a l'esquerra de la calçada es complementarà amb el del carrer Londres que també serà de sentit únic.

El carril bici del carrer de París forma part d'un eix ciclista amb carrils complementaris. El formen el carril bici del carrer de Londres que passarà a ser de sentit únic, que ja te continuïtat pel carrer de Gelabert fins a l’interior del barri de les Corts i el del carrer de París que connecta horitzonalment amb el carril bici del carrer Marquès de Sentmenat i, en un futur, es prolongarà per l’eix  Berlin – av de Madrid.

Eix de carrils bici unidireccionals i complementaris París – Londres

El carrer de Londres ja disposava d’un carril bici bidireccional al llarg de tot el seu recorregut. Ara amb aquesta actuació passarà a ser d’una única direcció (Besòs -> Llobregat), és a dir en el mateix sentit de la mobilitat motoritzada.  Com a parell complementari s’ha construit, en sentit Besòs, un nou carril unidireccional al carrer de París.

Aquest eix ciclista connecta amb els carrils bici verticals del carrer de Calàbria (bidireccional), Comte d’Urgell (bidireccional) i Enric Granados (bidireccional). Pels extrems la banda Llobregat connecta amb el carril bici de l’av Josep Tarradellas (unidireccionals a banda i banda del passeig central) i a la banda Besòs amb els de l’av Diagonal (unidireccionals situats el lateral de l’avinguda).

La connexió amb els carrils bici de l’av Diagonal es realitza per vorera compartida amb els vianants de la mateixa manera que ho fa el del carrer de Londres.

Cruïlla amb xamfrà bicicleta (bike-corner)

Aquest és el cas de la cruïlla del carrer de París amb el carrer de Calàbria on un dels xamfrans s’ha dedicat exclusivament per la bicicleta, es a dir, s’ha limitat l’ús de l’espai a aquest vehicles amb la intenció de guanyar seguretat viària per aquest mode de desplaçament.

En aquest punt conflueixen dos carrils bici: Calàbria, vertical de doble sentit mar <=> muntanya, i ara París unidireccional en sentit Besòs. S’hi generen cinc moviments ciclistes per això s’hi ha previst diferents zones d’espera i girs possibles.  En l’interior de la cruïlla de carrils s’hi ha disposat un ampli aparcament amb molts punts d’ancoratge. En aquest cas el xamfrà està protegit amb pilones vermelles que situades al perímetre exterior de l’espai exclusiu per a bicicletes.

Zona avançada per bicicletes (bike-box) 

No cal dir que les bicicletes poden circular per tots els carrers de la ciutat a no ser que la senyalització indiqui el contrari. Per aquest motiu s’ha previst que les bicicletes que circulen pel carril bici (per norma circula per l’esquerra de la via) i vulguin fer un gir cap un carrer situat a la dreta, hi hagi o no carril bici, tinguin un espai segur d’espera i facilitar-lis una bona posició en la sortida de la fase semafòrica en vermell,  guanyant, d’aquesta manera, seguretat viària en el gir a la dreta.

Si en voleu saber més sobre el funcionament de les zones avançades per bicicletes (ZAB) ho expliquem en aquest enllaç [+].