El carril bici del carrer de Doctor Fleming baixa a la calçada

infraestructura. Dins del pla de desplegament de la xarxa de carrils bici a Barcelona també es contempla la millora dels existents, especialment traient-los de les voreres.

Aquesta setmana s'ha enllestit els treballs de construcció del nou carril bici al carrer del Doctor Fleming. En aquest carrer ja hi havia un carril bici situat a la vorera que ara s'ha recuperat per l'ús dels vianants.

El carril de doble sentit (bidireccional) que ha entrat en servei recorre tot el carrer des de l’av de la Diagonal fins a la ronda del General Mitre i servirà de connexió vertical amb l’eix horitzontal que sortint del carrer Jordi Girona connectarà amb la plaça de Lesseps i més enllà arribarà fins al passeig de Maragall per l’av de Mare de Déu de Montserrat. Un recorregut ciclista a la part mitjana de la ciutat amb un recorregut alternatiu per la bicicleta a la ronda del mig dels vehicles motoritzats.

Aquest carril en funció dels trams té seccions i posicions diferents a la calçada

  • El primer tram que va des de l’av Diagonal fina a l’av de Sarrià es situa a l’esquerra de la via, a tocar de la vorera on també s’hi ha instal·lat una gran zona de punts d’ancoratge.
  • Entre l’av Sarrià i  el carrer de Bori i Fontestà és desplaça un carril en la calçada atès que a tocar de la vorera és reserva un carril per el pas de l’autobús.
  • De Bori i Fontestà fins a la ronda de General Mitre és situa al centre del carrer reservant dos carrils per els vehicles motoritzats a banda i banda, un dels quals en un futur serà ocupat per un carril bus.
  • El carril bici té continuïtat cap a la part alta del barri de Sarrià per el carril existent al carrer d’Àngel Guimerà.

Cruïlles amb zones avançades per a bicicletes (ZAB)

Les zones avançades implantades en aquest carril contemplen una nova funcionalitat, atès que es permeten diferents girs en una mateixa cruïlla també s’ha previst aquest moviment per les bicicletes.

Connexions futures en marxa

El carril bici del carrer del Doctor Fleming connectarà properament amb el carril de nova construcció al carrer de Bori i Fontestà que tindrà continuïtat pels carrer de Tenor Viñas i Madrazo fins a la Via Augusta amb diferents solucions constructives, eix que també farà d’enllaç i connexió amb el nou carril bici del carrer de Ganduxer.