El carrer de les Camèlies estrena carril bici

Infraestructura. Més infraestructura per la mobilitat sostenible als barris d'Horta-Guinardó

Aquesta setmana ha entrat en funcionament el primer tram del carril bici al carrer Camèlies. És bidireccional, es situa a l'esquerra de la via i el seu recorregut és des de la ronda del Guinardó fins a la plaça de la Font Castellana.

El carril bici que s’ha construït ajustant-se al criteris que marca el manual de disseny de la infraestructura ciclista de Barcelona. Amb aquest manual s’estableixen les bases que han de permetre consolidar l’espai de la bicicleta a la ciutat en condicions de seguretat per a les bicicletes i la resta d’usuaris de la via pública.

Tram obert entre els barris de Can Baró i el Baix Guinardó

Hi ha trams on la segregació es fa amb peça de cautxú i altres mitjançant un carril de serveis on s’encabeix aparcament per vehicles i motocicletes, zones de carrega i descarrega de mercaderies i contenidors de brossa.

Aquest carril bici forma part de l’eix horitzontal, paral·lel i alternatiu a la ronda de Dalt,  que unirà amb diferents solucions constructives la plaça de Lesseps amb Virrei Amat.

Connexió amb Gràcia 

En el marc de les obres de millora del carrer de Camèlies entre la ronda Guinardó i el carrer de l’Escorial es programen els treballs implantació del carril bici del 26 d’agost al 03 de setembre.

Per tal d’evitar que el carril bici estigui molt temps acabat i tancat a l’espera del funcionament dels semàfors, abans d’executar l’aglomerat es confirmarà la data d’acabament dels treballs de semaforització. En cas de no ajustar-se al previst s’endarrerirà l’aglomerat i les feines posteriors.