Desactivat l'avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació

Atesa l'evolució favorable de les condicions atmosfèriques, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha desactivat el preavís per contaminació atmosfèrica, avui 15 de desembre.

Atesa l’evolució favorable de les condicions atmosfèriques des de l’activació de l’avís preventiu, el passat dimarts 13 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha desactivat, avui dijous 15 de desembre, l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 i NO2.

Tal i com especifica l’informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de la Generalitat de Catalunya, la desactivació de l’avís preventiu ve determinada pel fet que durant el dia d’ahir, dijous 14, no es va superar cap valor límit de partícules PM10 i NO2, i es va superar el valor de 160 µg/m3 de NO2 només en una estació.

A més, els nivells de partícules PM10 i NO2 han disminuit a totes les estacions de la la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment estan per sota dels valors límit.

També, la previsió meteorològica indica que durant el dia d’avui les condicions de dispersió es mantindran similars al dia d’ahir i milloraran durant el dia de demà.