Com es pot fer més sostenible i compatible la mobilitat turística

Mobilitat. Es planteja gestionar la mobilitat dels visitants a la ciutat de manera que s’incorpori a la planificació global de la mobilitat urbana.

La mobilitat turística provoca una saturació dels espais de gran afluència de la ciutat i desvirtua l'actual sistema de tarifes del transport públic, que subvenciona els usuaris recurrents. Per corregir-ho, es treballa en una mesura de govern que integri la demanda turística en la gestió i planificació de la mobilitat de la ciutat, per fer-la més compatible amb la demanda quotidiana i en què els visitants paguin el cost real dels seus desplaçaments.

Diàriament, hi ha una mitjana de 154.000 visitants que fan desplaçaments dins de la ciutat, la majoria dels quals a peu (45%) i en metro (33%) i, en menys quantitat, en taxi, bus o bus turístic (15%). “Són comportaments semblants als que habitualment fem els veïns i veïnes de la ciutat”, assegura la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, fet que genera un repte sobre com compatibilitzar amb equitat i de manera ordenada els dos tipus d’usuaris.

La majoria dels visitants fan un ús intens de la targeta T-10, que disposa d’una subvenció pública per garantir el transport públic a un preu just per als usuaris habituals. Per això, una de les actuacions prioritàries en què es treballarà amb els diferents sectors dins la mesura és la revisió de la política de tarifes perquè els visitants abonin el preu real de la seva mobilitat.

L’estratègia de mobilitat turística també preveu dissenyar solucions als problemes de congestió de la xarxa de transport públic, reforçar la qualitat del servei de taxi en l’ús turístic,  repensar el servei del bus turístic o regular la mobilitat d’autocars turístics a la ciutat.

En aquest sentit, el regidor de Turisme, Agustí Colom, afirma que “de la mateixa manera que els creueristes en trànsit paguen una tarifa en termes de taxa turística, volem que els autocars que transporten visitants paguin una autorització prèvia que els permeti circular i estacionar a la ciutat”.