Com es pot fer mA�s sostenible i compatible la mobilitat turA�stica

Mobilitat. Es planteja gestionar la mobilitat dels visitants a la ciutat de manera que sa��incorpori a la planificaciA? global de la mobilitat urbana.

La mobilitat turA�stica provoca una saturaciA? dels espais de gran afluA?ncia de la ciutat i desvirtua l'actual sistema de tarifes del transport pA?blic, que subvenciona els usuaris recurrents. Per corregir-ho, es treballa en una mesura de govern que integri la demanda turA�stica en la gestiA? i planificaciA? de la mobilitat de la ciutat, per fer-la mA�s compatible amb la demanda quotidiana i en quA? els visitants paguin el cost real dels seus desplaA�aments.

DiA�riament, hi ha una mitjana de 154.000 visitants que fan desplaA�aments dins de la ciutat, la majoria dels quals a peu (45%) i en metro (33%) i, en menys quantitat, en taxi, bus o bus turA�stic (15%). “SA?n comportaments semblants als que habitualment fem els veA?ns i veA?nes de la ciutat”, assegura la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, fet que genera un repte sobre com compatibilitzar amb equitat i de manera ordenada els dos tipus d’usuaris.

La majoria dels visitants fan un A?s intens de la targeta T-10, que disposa d’una subvenciA? pA?blica per garantir el transport pA?blic a un preu just per als usuaris habituals. Per aixA?, una de les actuacions prioritA�ries en quA? es treballarA� amb els diferents sectors dins la mesura A�s la revisiA? de la polA�tica de tarifes perquA? els visitants abonin el preu real de la seva mobilitat.

L’estratA?gia de mobilitat turA�stica tambA� preveuA�dissenyar solucions als problemes de congestiA? de la xarxa de transport pA?blic, reforA�ar la qualitat del servei de taxi en l’A?s turA�stic,A� repensar el servei del bus turA�stic o regular la mobilitat d’autocars turA�stics a la ciutat.

En aquest sentit, el regidor de Turisme, AgustA� Colom, afirma que “de la mateixa manera que els creueristes en trA�nsit paguen una tarifa en termes de taxa turA�stica, volem que els autocars que transporten visitants paguin una autoritzaciA? prA?via que els permeti circular i estacionar a la ciutat”.