Cap a una mobilitat mA�s sostenible i segura

Mobilitat. En la sessiA? plenA�ria del Pacte per la Mobilitat sa��ha reclamant una llei per finanA�ar el transport pA?blic i el desplegament da��una llei autonA?mica.

En la sessiA? plenA�ria del Pacte per la Mobilitat sa��ha reclamant una llei per finanA�ar el transport pA?blic i el desplegament da��una llei autonA?mica. En la reuniA?, en quA? han participat 90 entitats vinculades a aquest A�mbit, sa��han defensat acords que han da��aconseguir una ciutat menys contaminada i mA�s eficient i accessible, com la congelaciA? de tarifes o la��acord per finanA�ar dues estacions de la lA�nia 10 sud.

En aquest sentit, la��alcaldessa de Barcelona ha defensat que sa��ha da��invertir en transport pA?blic per aconseguir una ciutat mA�s saludable i sostenible, i tambA� perquA?A�“A�s una de les principal eines per garantir una ciutat mA�s equitativa, amb el mateix servei a tothom i a tots els barris de la ciutata�?. Alhora, ha reclamat una llei estatal que permeti un finanA�ament estable, suficient i ajustat a les necessitats en matA?ria de transport pA?blic i que la Generalitat desplegui la llei autonA?mica. a�?Ja portem molts esforA�os acumulats que surten dels propis recursos, i aixA? a la llarga no A�s sosteniblea�?, ha manifestat.

Al mateix temps sa��estA� treballant en el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018, que tA� per objectiu fomentar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport pA?blic i reduir un 21% la��A?s del vehicle privat. Amb les mesures implantades, com el protocol de mesures per combatre la contaminaciA?, la millora de la infraestructura ciclista o la implantaciA? de la superilla pilot del Poblenou, aquest 2016 sa��han incrementat un 4,4% els viatges enA�autobA?s a la ciutat i un 14% els desplaA�aments en bicicleta.

A mA�s, sa��estA� treballant a llarg termini per elaborar un nou pla de mobilitat urbana per als anys 2019-2024 que doni continuA?tat a la��actual i consolidi els objectius previstos. El nou pla seguirA� recollint el model de superilles i tenint com a objectius transversals la mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. El nou document incorporarA� els temes de contaminaciA? i els temes tarifaris com a elements centrals. El calendari preveu la��elaboraciA? de la diagnosi durant el primer semestre del 2017.