Camí escolar, espai amic a l’escola Calderón de la Barca

El recorregut s’identifica amb senyalització viària, horitzontal i vertical, per facilitar a l’alumnat anar i tornar a peu de l’escola, sol o en grup, de manera autònoma, segura, saludable i sostenible.

El recorregut s’identifica amb senyalització viària, horitzontal i vertical, per facilitar a l’alumnat anar i tornar a peu de l’escola, sol o en grup, de manera autònoma, segura, saludable i sostenible.

Dissabte 17 de juny de 2017, a partir de les 10 hores, tindran lloc diferents activitats obertes a tothom per celebrar la posada en marxa d’un nou Camí escolar, espai amic a la ciutat que donarà servei, en aquest cas, a l’alumnat i comunitat educativa de l’escola Calderón de la Barcelona (carrer Nil, 27-29), al districte de Nou Barris. L’objectiu és oferir un nou recorregut senyalitzat per possibilitar anar o tornar a peu del centre educatiu, sol o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Amb motiu de la posada en marxa d’aquest nou Camí escolar, espai amic, que s’impulsa amb la participació de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Districte de Nou Barris, Escola Calderón de la Barca i l’AMPA del centre, s’han previst diferents activitats que tindran lloc des de les 10 i fins a les 14 hores.

Programa d’actes:

  • 10 a 11.30 h. Ruta històrica oberta al barri, organitzada per l’AMPA
  • 11.30 a 13 h. Gimcana per l’alumnat, oberta als nois i noies, organitzada per l’AMPA
  • 13 a 13.30 h. Parlaments
  • 13.30 a 14 h. Actuació de Gegants i Gralles.
  • 14 h. Cloenda amb aperitiu i actuacions de l’alumnat.

Amb aquesta inauguració, al districte de Nou Barris, un total de 3 escoles gaudeixen de Camí escolar, espai amic, amb senyalització viària, principalment de color verd i blanc, a terra o amb senyalitzacions verticals, situada sempre al voltant de les escoles i instituts.

Ciutat propera als nois i noies de la ciutat

Els Camins escolars, espais amics ajuden a impulsar i promoure una ciutat més propera als nois i noies, fomenta la responsabilitat i el respecte, impulsa la convivència i la mobilitat sostenible i prioritza la qualitat de vida de les persones i el respecte per l’entorn social i ambiental i formen part de les polítiques de sensibilització, convivència i educació viària adreçades des de l’Ajuntament de Barcelona a l’alumnat de la ciutat, a les seves famílies, als centres educatius i, en general, a tota la ciutadania.

Des de diferents àmbits de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsen els Camins escolars, espais amics (IMEB, Districtes, Guàrdia Urbana i Àrea d’Ecologia Urbana) amb la implicació de les direccions, professorat, alumnat, AMPA’s dels centres educatius i també, d’entitats, associacions de veïns i comerciants i botigues amigues col·laborades situades durant el recorregut senyalitzat.