Campanya per regular l'aparcament de motos en vorera

Mobilitat. La Guàrdia Urbana fa una campanya d'avisos als manillars de les motos estacionades incorrectament a la vorera alertant de la fi de la tolerància amb aquesta actitud incívica.

La Guàrdia Urbana ha començat una campanya d'avisos als manillars de les motos estacionades incorrectament a la vorera alertant de la fi de la tolerància amb aquest incivisme. A Gràcia, la campanya es fa per fases i el 12 de març començarà a la zona de Mare de Déu de la Salut, entre Escorial i Larrard, banda muntanya i al primer tram de Travessera de Dalt, entre Escorial i c. La Granja.

Actualment, Barcelona experimenta una saturació de motocicletes i ciclomotors que no sempre utilitzen les places habilitades en calçades i pàrquings subterranis, sinó que fan servir les voreres i les zones de vianants per estacionar. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana ha iniciat una campanya per regular l’aparcament de motos en vorera per reduir l’impacte sobre els vianants.

A Gràcia els agents de la Guàrdia Urbana, en una primera fase, ja van començar a deixar avisos a la pl. Narcís Oller i a sancionar des del 26 de febrer.  Avui ha començat la segona fase a Mare de Déu de la Salut, on es posaran avisos fins el 18 de març i es començarà a sancionar a partir del dia 19. Els vehicles es derivaran a Larrard i Escorial.

La tercera fase es farà a la Travessera de Dalt, entre Escorial i la Granja, amb avisos entre el 19 i el 25 de març i sancions a partir del 26 de març. Encara no hi ha proposta de reubicació.

Hi ha altres fases previstes per més endavant: a Travessera de Dalt, entre la Granja i Torrent de l’Olla  (9 d’abril),  Gran de Gràcia amb Príncep d’Astúries i c. Pérez Galdós (14 maig), pl. Nord (11 juny), carrers Lluís Antúnez, Séneca, Minerva i Neptú (9 de juliol).

Per facilitar la descongestió de les voreres s’està estudiant la possibilitat de crear noves zones d’aparcament en calçada, transformar aparcaments de turismes per a motos i substituir places de pàrquing subterrani d’automòbils per vehicles de dues rodes.

Com s’han d’aparcar les motos

Les motocicletes i ciclomotors han d’aparcar preferiblement a les zones habilitades a la calçada reservades per aquest fi. En cas de no haver-hi places disponibles, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi ni reserva de càrrega i descàrrega, estacionament per a persones amb discapacitat o zona d’estacionament prohibit definida, es pot aparcar en vorera en les següents condicions:

♦ Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’ample:
· en paral·lel a la vorada i deixant 50 cm de distància amb el límit de la vorada
· entre els escocells, si n’hi ha, sense sobrepassar-los ni entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors
· a un mínim de 2 m dels passos de vianants i les parades d’autobús

♦ A les voreres de més de 6 m en semi bateria, sempre que hi hagi més des 3 m lliures de pas

♦ Està prohibit aparcar en voreres de menys de 3 m d’amplada i de plataforma única. També està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa i el conductor/a al seient.