Aprovat l'inici del procA�s de licitaciA? del Bicing

Mobilitat. El nou contracte preveu mA�s cobertura territorial, mA�s bicicletes elA?ctriques i noves funcions com poder reservar una bici.

Les clA�usules del nou contracte preveuen un servei amb mA�s cobertura territorial, un increment del nombre de bicicletes elA?ctriques i la possibilitat de reservar una bici durant uns minuts. La ComissiA? da��Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat la��inici de la��expedient per contractar el servei per als propers deu anys.

L’expedient per contractar els serveis per implantar, mantenir i gestionar el Bicing entre els anys 2018-2028 ja tA� llum verda. La ComissiA? d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovatA�l’inici del procA�s de licitaciA? per poder convocar el concurs properament.

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha asseguratA�que el Bicing A�s un servei fonamental per a la ciutat i un transport pA?blic de primer ordreA�i que, per tant, renovar-lo A�sA�una qA?estiA? molt necessA�ria i reclamada pel territori.

El nou Bicing comportarA� algunes novetats, entre les quals destaquen l’ampliaciA? de cobertura del servei, l’increment de bicicletes elA?ctriques, l’establiment d’estacions mixtes per a bicicletes convencionals i elA?ctriques, millores en les estacions, l’opciA? de reservar una biciA�cinc minuts abans de retirar-la o la possibilitat d’una futura integraciA? del servei amb la T-Mobilitat.

Les principals caracterA�stiques del nou Bicing que es recullen en el nou contracte sA?n:

a�� MA�s cobertura territorial.
a�� Increment del nombre de bicicletes.
a�� MA�s facilitats per fer recorreguts ascendents.
a�� InclusiA? da��estacions mixtes per a bicicletes convencionals i elA?ctriques.
a�� Millores a les estacions.
a�� InclusiA? de millores tecnolA?giques.
a�� OptimitzaciA? del servei de reposiciA? de bicicletes.

En els plecs del nou contracte s’ha inclA?s una clA�usula que permet la subrogaciA? del personal que actualment prestaA�el servei de Bicing. L’import de licitaciA? del nou serveiA�A�s deA�18,8 milions d’euros mA�s IVAA�anuals per un perA�ode de deu anys.

La��Ajuntament de Barcelona referma la��aposta per fomentar la��A?s de la bicicleta a la ciutat com a mitjA� de transport sostenible i eficient, i en aquest sentit sa��ha marcat com a prioritats ampliar i millorar la infraestructura ciclista a Barcelona. AixA�, el Pla de mobilitat urbana de Barcelona (PMU)A�2013-2018 planteja un conjunt de mesures encaminades a donar mA�s protagonisme als vianants i als ciclistes, a impulsar la��A?s del transport pA?blic colA�lectiu i a reduir la��A?s del vehicle privat.