Amb les obres d'estiu creix la xarxa de carrils bici

Mobilitat sostenible. Amb 11 nous carril bici, dins de les obres d’estiu de 2017, Barcelona continua donant més espai segur per circular en bicicleta.

Es generen carrils complementaris unidireccionals tant en sentit horitzontal (Llobregat -> Besòs) per creuar la ciutat  com en vertical (mar -> muntanya).

Durant aquest estiu, s’iniciarà la construcció d’11 nous carrils bici a la ciutat, que s’engloben dins de la voluntat del Govern municipal d’incrementar la xifra de quilòmetres d’infraestructura ciclista a Barcelona, gairebé triplicant-la. Seran els de: Josep Carner, París-Londres, Ganduxer, Dr. Fleming, av. Pau Casals, Esteve Terrades, Rio de Janeiro, Degà Bahí, Sant Antoni Maria Claret-Indústria-Biscaia, Sardenya- Ramon Trias Fargas i la finalització de l’eix del carril bici de Pujades-av. Meridiana (Pujades Almogàvers).

L’objectiu és que un cop ampliada la xarxa, tots els ciutadans comptin amb un carril bici a menys de 300 m de casa seva.

Carril bici Rio de Janeiro

Creua la Meridiana i acosta la xarxa ciclista al pont de Santa Coloma en una nova connexió de la xarxa bicivia d’àmbit metropolità. Més informació [+]

Carril bici del carrer Degà Bahí

Es configura una nova connexió del carril bici del carrer de Provença amb el de la Meridiana, amb solucions constructives diverses.

Carril bici carrer de Sardenya

Complementa l’eix Marina. El carril bici del carrer de Sardenya serà d’un únic sentit (muntanya -> mar), tindrà continuïtat al carrer de Ramon Trias Fargas fins connectar amb el carril bici del passeig de la Barceloneta. Més informació [+]

Carril bici de Sant Antoni Maria Claret i carril bici del carrer Indústria

Dos carrils complementaris en format unidireccional que donaran continuïtat al nou carril de la travessera de Gràcia fins la Meridiana fent la connexió entre ells pel també nou carril bici del carrer de Cartagena. Aquest eix horitzontal unirà en el futur la Diagonal amb la Meridiana. Més informació [+]

Carril bici del carrer de Biscaia

Aquest tram servirà per donar accessibilitat a l’eix Pare Claret – Indústria des de l’av Meridiana.

Carril bici Paris – Londres

S’implanta un carril unidireccional al carrer Paris entre l’av Josep Tarradellas i el carrer de Balmes i el carril bici del carrer de Londres deixa de ser bidireccional per passar a ser nom és de sentit Besòs -> Llobregat. Més informació [+]

Londres ja te continuïtat per Gelabert fins a l’interior de Les Corts i París connecta amb Marquès de Sentmenat i en un futur es prolongarà per l’eix  Berlin – av de Madrid.

Carril bici av Pau Casals

Aquest eix connectarà l’av Diagonal – Numància amb la Via Augusta per el carrer de Madrazo i el carrer Borí Fontestà.

Carril bici carrer de Ganduxer

Nou eix unidireccional mar -> muntanya que connectarà l’av Diagonal amb el passeig de la Bonanova.

Carril bici Doctor Fleming

L’actuació en aquest carrer consisteix en baixar el carril bici existent de la vorera a la calçada i preparar properes connexions amb el carril bici de la ronda General Mitre i el del carrer Lázaro Cárdenas.

Carril bici carrer Esteve Terrades

Primera actuació per implementar un eix mar <=> muntanya que unirà la ronda de Dalt amb la plaça de Lesseps per l’avinguda de Vallcarca.

Carril bici av Meridiana

Es completen les obres del nou carril bici de l’eix Pujades amb la implantació de carril bici a banda i banda de l’av Meridiana fins a la rotonda de Marina, baixant-lo definitivament de la vorera en aquest tram. El carril es desdobla en dos unidireccionals que circulen en paral·lel al tramvia.

Carril bici pg Josep Carner 

Aquest carril donarà continuïtat al de l’av Paral·lel fins al pg de Colom. Més informació [+]