Alteracions a la mobilitat amb motiu de la Cursa Barça 2018

Infotrànsit. Aquest diumenge alteracions a la mobilitat de vehicles i persones amb motiu de la Cursa Barça 2018.

El traçat del recorregut provoca que quedin espais encerclats per l'itinerari, cosa que dificulta els accessos i/o sortides de vehicles a la zona afectada per la cursa. Per tal de garantir la mobilitat, es recomanen els següents itineraris alternatius:

La cursa té la sortida a l’esplanada del Camp Nou amb Joan XXIII (sortida del recinte per l’accés núm. 7), i passa per av. Dr. Marañón, av. Diagonal, plaça Francesc Macià, av. Josep Tarradellas, carrer d’Entença, Travessera de les Corts, carrer Joan Güell, av. de Madrid, carrer del Comandant Benítez, Travessera de les Corts, carretera de Collblanc, carrer del Cardenal Reig,  d’Arístides Maillol, av. Joan XXIII, entrada al recinte del Camp Nou per accés núm. 7,  volta al perímetre de l’estadi i finalitza a l’esplanada Camp Nou.

Accessos i sortides del Tanatori de Les Corts 

Accés sentit muntanya a mar: ronda del Mig (sentit mar), sortida Travessera de Les Corts – Travessera de Les Corts (sentit Llobregat) – Elisabeth Eidenbenz – av. Joan XXIII (accés pàrquing Tanatori).

Accés sentit mar a muntanya: ronda del Mig, sortida Travessera de Les Corts – Travessera de Les Corts (sentit Llobregat) – Elisabeth Eidenbenz – av. Joan XXIII (accés pàrquing Tanatori).

Sortida: pàrquing Tanatori – av. Joan XXIII (sentit muntanya) – Dr. Salvador Cardenal – Sabino Arana – accés túnels ronda del Mig (sentits mar i muntanya).

Zona aïllada pel recorregut

Amb motiu del traçat de la cursa, el perímetre que formen els carrers Collblanc, Cardenal Reig, Aristides Maillol i travessera de les Corts queda aïllat i sense cap possibilitat de sortida a la circulació de vehicles, per la qual cosa, i amb les degudes precaucions, al punt de trànsit de Sant Ramon Nonat amb Cardenal Reig, s’aprofitaran els espais buits entre corredors per tal de donar sortida transversal (mai longitudinal) als vehicles que es trobin aïllats dintre de la zona, assegurant-se que no n´hi hagi cap risc per a la seguretat dels corredores i resta d’usuaris.

Resta de zones

Durant tota l´afectació de la cursa, es podrà accedir i sortir per:

– Ronda del Mig (sentit mar i muntanya), sortida Trav. de les Corts.
– Túnel del carrer Constança.

Línies de bus TMB afectades que es desviaran o se’n limitarà el recorregut:

D20, D40H8, H10, V3, V5, V7, 6, 7, 27, 33, 34, 50, 54, 59, 63, 66, 67, 78, 113 i 157.