Alteracions a la mobilitat amb motiu de la 7a etapa de la 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya

Infotrànsit. Barcelona acull, aquest cap de setmana la sortida i arribada de la darrera etapa de la Volta Catalunya, per aquest motiu hi haurà alteracions a la mobilitat de vehicles i persones.

Montjuïc és el punt de sortida i arribada de la darrera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.

 

Prohibició d’aparcament

De les 12 h de dissabte 25 fins a les 18 h del diumenge 26 de març a:

− Av. Reina Maria Cristina, ambdós costats (tota la seva extensió).
− Av. Rius i Taulet, ambdós costats, entre av. Reina M. Cristina i Guàrdia Urbana.

Es prohibirà l´estacionament de vehicles el diumenge 26 de març, en horari de 00.00 a 15.00 en els següents llocs:

− Joaquim Blume, costat mar, de Guàrdia Urbana a Lleida.
− Guàrdia Urbana (costat Besòs), entre av. Rius i Taulet i Segons Jocs del Mediterrani.
− Guàrdia Urbana (costat Llobregat), entre av. Rius i Taulet i pg. Santa Madrona.
− Pg. Santa Madrona (costat mar), entre Guàrdia Urbana i Lleida.
− Pg. Santa Madrona (costat mar), davant Museu Arqueologia de Catalunya.
− Av. de l´Estadi, ambdós costats, entre Jocs del 92 i pg. Santa Madrona.
− Vivers (costat mar), entre av. de l´Estadi i Tres Pins.
− Tres Pins (costat mar), entre Vivers i Doctor Font i Quer.
− Doctor Font i Quer (ambdós costats), entre Tres Pins i Can Valero.
− Can Valero (ambdós costats), entre Doctor Font i Quer i pg. del Migdia.
− Pg. del Migdia (ambdós costats), entre Can Valero i Foc.
− Pg. Olímpic (ambdós costats), entre pg. del Migdia i l’av. de l’Estadi.
− Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (costat mar), des del vial d´accés al Mies van der Rohe fins a l’av. Reina Maria Cristina.

Sortida de la cursa:

A les 7 h de diumenge, es tallarà al trànsit l´av. Rius i Taulet, entre av. Reina M. Cristina i Guàrdia Urbana.

A les 8 h, es tallarà l´av. Reina M. Cristina i l´av. Francesc Ferrer i Guàrdia entre Mèxic i l´av. Reina M. Cristina.

A Creu Coberta i Sants, des de les 10.15 hores:

– Es tallarà l´accés de vehicles a l´altura de pl. Espanya i de l´av. Madrid.
– A les sortides dels carrers transversals, únicament es permetrà la circulació en sentit Llobregat.
– El trànsit residual ascendent i descendent, així com el procedent de Consell de Cent, es desviarà per Moianès.
– En cas necessari, el trànsit residual ascendent i descendent, també es desviarà per la Rambla Brasil.
– El trànsit del pg. Sant Antoni es desviarà per Galileu.

Quan es consideri, es procedirà al desviament del trànsit de trav. de les Corts per Arístides Maillol i no tallaran totalment la sortida de la travessera fins que tinguin a la vista els primers motoristes amb bandera vermella.

Arribada de la cursa des de l’Hospitalet de Llobregat

Gran Via Corts Catalanes, de sortida túnel pl. Cerdà a entrada túnel pl. Espanya: es dividirà la calçada, per sobre de la doble línia continua.

Fins al pas de les primeres banderes grogues, es deixarà lliure per a la circulació de vehicles el costat muntanya de la calçada central.

Quant es produeixi aquest pas es tallarà al trànsit el costat muntanya de la calçada central, desviant tota la circulació de sortida ciutat per la calçada lateral muntanya i/o per ctra. de la Bordeta, fins al pas de la cursa, excepte els autobusos de línia regular que continuaran pel carril bus de la calçada central de la Gran Via.

Es tallarà l´accés al lateral mar de Gran Via a la pl. Cerdà, i totes les incorporacions d´ambdós laterals a la calçada central. El trànsit residual del lateral mar, es desviarà per Santa Dorotea.

La cursa s´incorporarà al lateral mar de Gran Via CC per la calçada d´incorporació del trànsit general (no la del bus – taxi) que hi ha entre Sant Germà i Mèxic, per tal d´accedir al parc de Montjuïc per la pl. Espanya.

Es dividirà la calçada costat mar de pl. Espanya, entre Gran Via de les Corts Catalanes (lateral mar) i l’av  Reina Maria Cristina, deixant dos carrils, costat centre plaça, lliures per a la circulació de vehicles.

Es tallarà al trànsit el costat mar de la plaça, desviant tota la circulació per la Gran Via Corts Catalanes de sortida ciutat (calçada lateral muntanya i/o ctra. de la Bordeta), fins al pas de la cursa.

Una vegada completades les 8 voltes al circuït, i absentats tots els vehicles que composen la caravana de la Volta, es procedirà al desmuntatge de les instal·lacions de l´arribada. Es preveu l´obertura al trànsit sobre les 17 h.

A partir del tancament del circuït i fins a la seva reobertura, el tram de l´av. Rius i Taulet, entre Lleida i Guàrdia Urbana reservat com a zona d´estacionament de vehicles policials i d´emergències.