Amb moto per Barcelona

Un dels trets característics del sistema de mobilitat de Barcelona, que la defineix i diferencia de bona part de la resta de ciutats europees, és la nombrosa presència motos en el paisatge urbà habitual.

La moto, definida com a mode de transport de poc volum i alta ocupació presenta avantatges a l'hora de moure's per la ciutat. La flexibilitat en l’ús, el baix consum i el poc espai necessari per estacionar, són factors que expliquen la seva proliferació fins a superar el quart de milió d’unitats matriculades. Per contra, l’índex d’accidentalitat és un aspecte negatiu a resoldre, per la qual cosa ha esdevingut un dels reptes municipals en matèria de seguretat viària.

La incorporació de la tecnologia elèctrica al sector de la motocicleta, que està penetrant a més velocitat que en el cas de l’automòbil, està contribuint a minimitzar-ne el consum energètic i les emissions que se’n deriven, així com a reduir la contaminació acústica.