Amb cotxe per Barcelona

El cotxe té un protagonisme notable en la circulació de vehicles a la ciutat. Ara bé, l'emergència dels valors de la cultura de la sostenibilitat, l'estalvi i els hàbits saludables, han estat determinants perquè any rere any la ciutadania estigui canviant aquesta tendència. Així mateix, les polítiques de mobilitat de la ciutat, recollides al Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 promouen els desplaçaments segurs, sostenibles, equitatius i eficient a través prioritàriament dels desplaçament a peu, en bicicleta i amb transport públic.

La pacificació del trànsit, l'increment de zones 30 i d'àrees de vianants i la implantació de les superilles són estratègies per aconseguir que la mobilitat a la ciutat sigui més convivencial, tranquil·la i sana, sense perjudici de l'ús del cotxe per als desplaçaments necessaris.

Les noves tecnologies com l’elèctrica, en el context d'smart city pel qual Barcelona aposta, contribuiran de forma decisiva en la transformació del paisatge urbà i la seva qualitat ambiental, sense oblidar els nous usos compartits que posen a disposició dels ciutadans serveis de flota compartida –el carsharing- que permeten gaudir del cotxe de forma eficient evitant tenir-lo en propietat.

Un altre dels aspectes en què s’està actuant és l’ordenació integral de l’estacionament, a través de la les diferents tipologies adaptades a les necessitats de la mobilitat: estacionament lliure o regulat per a residents, zones blaves d'estacionament temporal breu, zones de càrrega i descàrrega (en les qual s'ha iniciat la regulació tecnològica). Les millores en l'estacionament redueixen substancialment les tensions sobre el trànsit, disminueixen la indisciplina al carrer, milloren l'eficàcia de la xarxa viària i optimitzen el repartiment de l'espai disponible.