Amb Taxi per Barcelona

La flota de taxis que operen a Barcelona està gestionada per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET), un organisme autònom que depèn de l'Àrea metropolitana de Barcelona (AMB). La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi d'aquest territori i és la institució encarregada d'establir les normes de prestació del servei. Tots els taxis estan subjectes a la mateixa normativa i les mateixes tarifes.

En els darrers anys, el sector ha fet un esforç per a reduir el seu consum energètic incorporant nous vehicles híbrids, elèctrics i a gas natural més eficients que els vehicles de combustió tradicionals, i amb un nivell d’emissions contaminants molt inferiors.

Més informació