Mejora del transporte en superficie

Millora del transport públic en superfície

L'Ajuntament de Barcelona aposta per un model de mobilitat que, tal i com determina el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, ofereixi alternatives que permetin recuperar la ciutat com a espai públic urbà de qualitat, mitjançant l’increment dels desplaçaments segurs, sostenibles, equitatius i eficients: a peu, en bicicleta i en transport públic.

Per aquest motiu, té entre les seves mesures cabdals la reducció del 21 % dels desplaçaments en vehicle privat, per la qual cosa és imprescindible la implantació d’una xarxa de transport públic col·lectiu àmplia i eficient per millorar la mobilitat a la ciutat i lluitar contra la contaminació atmosfèrica.

En aquest sentit, la consecució d'una xarxa de bus completa, amb línies d'altes prestacions, horitzontals, verticals i diagonals, línies convencionals i línies de busos de barri, és una prioritat de l'Ajuntament de Barcelona, que es referma amb el desplegament de la Nova Xarxa de Bus, per tal de comptar amb un mitjà de transport col·lectiu sostenible i eficient que doni servei a tota la ciutadania.

La transformació de la xarxa d’autobusos té com a objectiu aconseguir millors prestacions, més facilitat d’ús, més equitat, més eficiència, més usuaris per al transport públic i en definitiva millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Tornar